B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Smuteční floristika

Vypichovaná dekoracve ve tvaru kříže

 

Smuteční floristikou se rozumí veškerá aranžmá týkající se posledního rozloučení se zemřelým. Smutek a stesk nad ztrátou člověka se projevuje ve všech kulturách na celém světě. Způsoby tohoto projevu jsou různé, ale zvyk loučit se se zemřelými prostřednictvím květin se objevil už u prvních kulturních národů a stejně jako tehdy i dnes slouží k vyjádření úcty a vztahu pozůstalých a přátel k zemřelému.
Smuteční floristika zahrnuje smuteční věnce, dekorace rakve a urny, smuteční kytice na položení nebo vhození do hrobu, kříže, ozdoby katafalku a výzdobu smuteční síně nebo kostela. Floristické práce tvoří důstojný rámec vlastního pietního aktu.

Smuteční floristické práce jsou posledním pozdravem zemřelému, ale také mají potěšit pozůstalé.
Při tvorbě smuteční floristiky se přihlíží k individuálnímu přání zesnulého i pozůstalých. Význam má výběr oblíbených druhů květin a také jejich barvy, které představují osobnost zesnulého. Volbu ovlivňuje věk zesnulého i symbolika rostlin. Při objednávce smutečních dekorací je nutné zjistit nezbytné informace:
·    místo a čas smutečního obřadu
·    možnost prostoru pro provedení floristické práce
·    informace o zesnulém, jeho oblíbené květiny
·    představa zákazníka o výzdobě a ceně
·    popis rakve, urny, kostela …

Tyto informace určí pořadí jednotlivých kroků výzdoby, technických požadavků, volbu materiálu.

Celý článek si přečtete v magazínu FUNERAL QUARTAL č. 1/2010.

Přízdoba rakve
Vypichovaná dekoracve ve tvaru kříže

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz