B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Profil a technická specifikace magazínu

Struktura cílové skupiny

Jen těžko si lze představit širší cílovou skupinu potenciálních odběratelů služeb, než má obor, jakým je pohřebnictví. Dotýká se každého jednotlivce stejně jako státních institucí i soukromých společností a firem. Struktura odběratelů magazínu FUNERAL QUARTAL je proto sestavena tak, aby pokryla všechny součásti tohoto systému. Navíc je konkrétní a adresná, tak aby magazín s Vaší inzercí skončil skutečně u těch nejpovolanějších. Patří sem především manegement s rozhodující pravomocí v soukromých společnostech a firmách, státní správě, zdravotnických a ústavních zařízeních se zaměřením na seniory a svazů, společností a sdružení angažujících se v oboru pohřebnictví.

Hlavní témata, kterým se magazín věnuje:

Pohřební služby
Motorová a speciální vozidla pro přepravu zesnulých
Krematoria, kremační práce a vybavení krematorií
Výroba rakví a příslušenství
Pomocná zařízení (chladící, přepravní, manipulační)
Kamenictví a hrobová zařízení, značení hrobů
Kovotepci (zpracování kovů, urny, umělecká litina apod.)
Technika pro výkopy hrobů, provoz hřbitovů
Uniformy (ochranné oděvy a pomůcky, pracovní, obřadní)
Zahradnictví a sadovnictví, květinová vazba, hřbitovní zeleň
Hudba a smuteční obřady
Pietní svítidla a příslušenství
Fotografi e (fotokeramika a jiné)
Tiskárenské služby pro pohřebnictví
Chemie v pohřebnictví
Likvidace a třídění biologických a jiných odpadů
IT systémy a technologie pro pohřebnictví
Sakrální předměty
Vzorkové úpravy hrobů
Speciální čisticí technika pro hřbitovní architekturu a krematoria
Orgány státní správy
Sdružení pohřebnictví ČR
Společnost přátel žehu
Hospice, LDN, ústavy pro seniory, zdravotnická zařízení
Dobrovolná sdružení
Ostatní...


Technická specifikace

Titul: FUNERAL QUARTAL
Podtitul: B2B magazín oboru pohřebnictví
Periodicita: čtvrtletník
Formát strany: 210 x 270 mm
Sazební obrazec: 180 x 240 mm
Spadávka: + 4 mm
Barevná škála: evropská
Barvy: CMYK
Papír: křída 90 g
Obálka: 150 g
Vazba: V2
Cena: zdarma – direct mailing 


Možnosti prezentace

Plošná inzerce
Vkládaná inzerce
PR články
Inzerce v Oborovém adresáři
Webová prezentace na www.funeralq.cz

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz