B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Předplatné magazínu FUNERAL QUARTAL na rok 2011

 

Vážení čtenáři magazínu FUNERAL QUARTAL.

Od vydání č. 1/2011 je magazín FUNERAL QUARTAL poskytován přednostně odběratelům, kteří si tuto službu zajistili prostřednictvím zaplacení předplatného. 

Odběratelé, kteří tak ještě neučinili a mají o pravidelné zasílání magazínu zájem, mohou si předplatné objednat prostřednictvím elektronické objednávky

Ostatní odběratelé z oboru i mimo něj, kteří si magazín nepředplatili a nepředplatí, se vystavují riziku, že jej budou dostávat nepravidelně, případně vůbec. Výtisky nad rámec předplatného, vyráběné ve stejném nákladu jako dosud (a vyšším), budou distribuovány institucím, firmám a jednotlivcům podle klíče, který určí redakce. Tento klíč bude zohledňovat obsahové zaměření jednotlivých vydání.

PROTO POZOR! PRAVIDELNÉ ZASÍLÁNÍ MAGAZÍNU SI ZAJISTÍTE POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ROČNÍHO PŘEDPLATNÉHO.

V roce 2011 budou vydána čtyři čísla magazínu. Předplatné na celý rok činí 396,- Kč včetně DPH.

Platbu předplatného lze provést rovněž složenkou vloženou v aktuálním vydání nebo převodem z účtu s použitím variabilního symbolu uvedeného na složence. Po uhrazení bude předplatiteli zaslán daňový doklad.
Ostatní si mohou magazín FUNERAL QUARTAL objednat k placenému odběru telefonicky, faxem, poštou, nebo elektronickou objednávkou na našem webu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se, že se budeme prostřednictvím magazínu setkávat i v roce 2011.

Redakce

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz