B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Editorial

Motto:

„Převez mě, příteli, na druhý břeh…“

                                                                                  (JAROMÍR NOHAVICA)

Smrt, pohřeb – slova, která nevzbuzují v žádném z nás právě pozitivní vibrace. A přesto mají stejnou hodnotu a váhu jako narození nebo život, stojící na opačném pólu našeho bytí. U každého z těchto pólů musí někdo asistovat. Není proto divu, že stejně jako pro zrození a život je nezbytná existence mnoha oborů, je tomu stejně i pro umírání a pohřbívání.
Jednou z neměnných vlastností dějin smrti je potřeba důstojně uložit či jinak ukončit existenci těl. I mrtví si žádají ošetření a pozornost. Způsoby samotného ukládání zemřelých se v průběhu dějin měnily jen relativně málo. Dva základní způsoby pohřbívání, ukládání do hrobu a kremace, zůstávají od nejstarších dob dodnes. Co se však během staletí měnilo a co se liší společnost od společnosti, je interpretace pohřbívání a kremace. Každá společnost poznamenala pohřbívání nebo spalování těl vlastním odlišným přesvědčením, které se stalo vyjádřením představ o povaze života samotného. Pro naši dobu by proto tímto pohledem mělo platit, že čím důstojněji člověk žije, o to důstojněji by měl ze života odcházet.
Statistika uskutečněných pohřbů v ČR neexistuje a není ani zákonem uloženo ji provádět. Kvalifi kovaný odhad uvádí, že ročně je u nás pohřbeno cca 100 000 těl zemřelých. Z toho 80 % je zpopelněno, 20 % uloženo v rakvi do hrobu. Jiné způsoby pohřbení - např. kryonizace, plastinace apod. - nejsou v ČR dovoleny. K účelu pohřbívání bylo v polovině prvního desetiletí tohoto století zřízeno v České republice celkem 5799 veřejných a neveřejných provozovaných pohřebišť. K tomu je provozováno i 27 krematorií s celkem 54 žárovišti.

S ohledem na výše uvedená čísla se již bez zábran dá hovořit o pohřebnictví jako o plnohodnotném oboru, ne-li dokonce o průmyslu pohřebnictví. Všichni, kdo se v něm profesně pohybují, vědí, že to nejsou pouze pohřebiště a krematoria, ale nezměrně široké spektrum služeb, průmyslových odvětví i jiných oborů, které s pohřebnictvím úzce souvisejí. Není možné, aby se právě pohřebnictví od ostatních průmyslových oborů odlišovalo. Neobejde se proto ani bez aktuálních, odborných a motivačních informací. A stejně jako obory jiné si zaslouží svůj vlastní oborový časopis, který tyto informace zprostředkuje. Magazín FUNERAL QUARTAL si dává za úkol tuto úlohu splnit. Do jaké míry se mu to podaří, bude z velké části záležet i na vás.

Šéfredaktor
PaedDr. Václav Vohlídka

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

Doporučujeme

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz