B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Členství v SP ČR dává možnost ovlivňovat dění v oboru

Předseda Sdružení pohřebnictví ČR Pavel Cajzl

Pane předsedo, kdy, kým a proč bylo Sdružení pohřebnictví založeno?

Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v České republice, zkráceně Sdružení pohřebnictví, vzniklo v roce 1990. Se změnou společenských poměrů vyvstala potřeba založit organizaci, jež by zastřešovala obory, které v pohřebnictví působí. V roce 1990 sdružení zakládali přední činitelé pohřebnictví v ČR jako Ing. Václav Graf, majitel pohřebnictví ve Valašském Meziříčí, Jan Hrdlička, vedoucí správy brněnských hřbitovů a JUDr. Jiří Jurčík, kteří se již předtím podíleli na práci v pohřebnictví, tehdy pod pohřební gescí ministerstva vnitra. Když tato gesce přestala fungovat, založili Sdružení pohřebnictví.

 

Kolik členů bylo při vzniku Sdružení pohřebnictví a kolik jich je dnes?

Sdružení zakládali jednotlivci. Dnes máme 146 členů. Jsou mezi nimi provozovatelé pohřebních služeb, výrobci pohřebních automobilů, obecní úřady, správy pohřebišť…
Nesdružujeme ani polovinu subjektů působících v pohřebnictví, protože ne každý z  provozovatelů pohřební služby cítí potřebu být členem. Mnohdy se setkáváme s paradoxními případy, kdy menší provozovatel na jedné straně nechce být členem, na druhé ale telefonuje, zjišťuje, co je nového, co se připravuje v legislativě a podobně. Členství je zcela dobrovolné. Ne jako třeba v Lékařské komoře, kde je členství povinné.


S jakým cílem Sdružení pohřebnictví vzniklo?

Cílem Sdružení pohřebnictví bylo především poskytovat informace a celorepublikově napomáhat subjektům, ať už pohřebním službám, nebo všem příbuzným oborům, v jejich činnosti. Dalším cílem byla koordinace například mezi výrobci rakví, kremačních pecí, pohřebních vozů. Sdružení tyto výrobce informovalo o nově přijatých zákonech, a naopak prostřednictvím Sdružení pohřebnictví získávali provozovatelé pohřebních služeb zase informace o nabídce výrobců. Tím vznikla dobrá a fungující spolupráce.


A co se za dvě desetiletí trvání zejména podařilo?

V roce 1990 byla prvotním problémem neexistence zákona o pohřebnictví. V té době platná vyhláška z roku 1988 přestala se změnou společenských poměrů, nástupem podnikání a  změnou struktury zdravotnictví naprosto vyhovovat. Objevil se tedy zásadní požadavek provozovatelů pohřebních služeb, aby vznikl nový zákon. Jedním z hlavních cílů proto byla jeho příprava, což vyvrcholilo v roce 2001, kdy byl na základě četných připomínek a spolupráce členů Sdružení pohřebnictví zákon po téměř deseti letech společného úsilí přijat. Byly i drobnější cíle a úkoly. Třeba cyklicky organizovaná školení obřadníků, hrobníků, semináře řečníků. Tedy oblast vzdělávání, zvyšování kvalifikace a profesní úrovně. Po sedm ročníků sdružení organizovalo mezinárodní veletrh pohřebnictví Venia v Brně, což byl také významný organizační úkol.


V dubnu se konala Valná hromada. Čím žije Sdružení pohřebnictví v roce 2010?

Valná hromada každoročně zhodnotí uplynulé období, bilancuje práci představenstva a sekretariátu. Sdělí členské základně, co se podařilo, a co ne. Objevily se i kritické pohledy. Už komicky zní, když řeknu, že se jednalo o úhrady převozů na pitvy, kdy zdravotní pojišťovny nehradí náklady, které pohřební služby vykazují. Mnozí členové si to představují takto - na valné hromadě si řekneme, že je to třeba řešit. Představenstvo, předseda, či sekretariát poté budou informovat ministerstvo, že úhrady nejsou dostatečné. A ministerstvo pak prostě odpoví – ano, vyřešíme to. Tak to ale nefunguje. Některé problémy existují dlouhodobě a my je prostě nejsme schopni vyřešit. Na valné hromadě zaznívaly hlasy, aby naše činnost byla vůči členské základně otevřenější, pestřejší, širší. Abychom organizovali více školení, aby se členové více podíleli na zahraničních veletrzích, abychom získávali více poznatků a zkušeností ze zahraničí a podobně.

Celý rozhovor si přečtete v magazínu FUNERAL QUARTAL č. 1/2010.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz