B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Jen těžko si lze představit širší cílovou skupinu potenciálních odběratelů služeb, než má obor, jakým je pohřebnictví. Dotýká se každého jednotlivce stejně jako státních institucí i soukromých společností a firem. Struktura odběratelů magazínu FUNERAL QUARTAL je proto sestavena tak, aby pokryla všechny součásti tohoto systému.

NÁBOR INZERCE DO TIŠTĚNÉ VERZE MAGAZÍNU FUNERAL QUARTAL JE DO ODVOLÁNÍ ZASTAVEN. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INZERCI NA WEBU www.funeralq.cz NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÉ ADRESE info@vydamac.cz 


Znění Všeobecných obchodních podmínek, upravujících uveřejňování inzerátů a prospektových příloh v periodikách, vydávaných redakcí oborových časopisů společnosti Vydavatelství MAC spol. s r.o., najdete v tomto článku.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

Doporučujeme

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz