B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Ediční plán

Spolupracujeme

Ediční plán 2011

FUNERAL QUARTAL č. 1/2011

Aktualita – dle situace
Kamenické práce
Pohřební auta
Hřbitovní doplňky
Technika – Informační technologie ve službách oboru
Státní správa, samospráva, sdružení, spolky, asociace, církve…
Smuteční rétorika, floristika, hudba, etiketa, design, vzdělávání…
Memorial, legislativa, umění, humor…
Adresář služeb…
Uzávěrka podkladů 11.3., vyjde 31.3.

 

FUNERAL QUARTAL č. 2/2011

Aktualita – dle situace
Sklářská a keramická výroba
Oblečení pro zemřelé
Sakrální předměty
Méně tradiční doplňky oboru
Technika – Údržba hřbitovů
Státní správa, samospráva, sdružení, spolky, asociace, církve…
Smuteční rétorika, floristika, hudba, etiketa, design, vzdělávání…
Memorial, legislativa, umění, humor…
Adresář služeb…
Uzávěrka podkladů 3.6., vyjde 24.6.

 

FUNERAL QUARTAL č. 3/2011

Aktualita - dle situace
Organizace smutečních obřadů
Stuhy, věnce, dekorace
Restaurátorské práce
Technika - Hřbitovní mechaniky
Státní správa, samospráva, sdružení, spolky, asociace, církve…
Smuteční rétorika, floristika, hudba, etiketa, design, vzdělávání…
Memorial, legislativa, umění, humor…
Adresář služeb…
Uzávěrka podkladů 9.9., vyjde 27.9.

 

FUNERAL QUARTAL č. 4/2011

Aktualita – dle situace
Systémy pro uložení zesnulých
Ekologická hlediska v pohřebnictví
Rakve
Technika – Ošetřování kamenných hrobů
Státní správa, samospráva, sdružení, spolky, asociace, církve…
Smuteční rétorika, floristika, hudba, etiketa, design, vzdělávání…
Memorial, legislativa, umění, humor…
Adresář služeb…
Uzávěrka podkladů 30.11., vyjde 16.12.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz