B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Krematorium v Redditchi bude vytápět bazén ve sportovním centru. Zdroj: internet

Zastupitelé ve městě Redditchi ve střední Anglii dali zelenou návrhu na vytápění místního sportovního střediska s bazénem. Pozoruhodné je, že tepelná energie tam bude přicházet z místního krematoria! Přes odpor některých kruhů a části občanů v Redditchi návrh při hlasování zastupitelstva na radnici prošel. Nové sportovní středisko v Redditchi se má otevírat na jaře příštího roku.

Spisovatelka Božena Němcová odcházela na věčnost zdrcena. Zdroj: internet

Umírání, smrt, pohřbívání… Nejsou to zrovna populární témata. Přesto však bývají poměrně častým námětem pro pozoruhodná díla prakticky ve všech uměleckých oborech. Poměrně zajímavou knižní podobu zpracování zmíněného tématu představil naší redakci autor Petr Bakalář. Své dílko, fakticky psychologické pojednání na téma umírání a představy o záhrobním životě, nazval Záhrobní psychohry. Je napsáno svěže, s určitou nadsázkou a nadhledem. Součástí knížky jsou i testy, hry a úkoly, které jinak vážné téma představují v zábavné, ba až napínavé podobě.

Jižní hřbitov v egyptské Káhiře. Zdroj: internet

Arabský text, jehož rukopisy jsou uloženy v Lipsku, Drážďanech a také v Londýně, je označován za islámskou Knihu mrtvých. Velmi květnatým jazykem popisuje, co lidská duše prožije při smrti, posledním soudu a v pekle, nebo v ráji. Nevěřící a hříšníky nečeká nic záviděníhodného. Právě naopak…

Koptští křesťané pod znamením kříže. Zdroj: internet

Dramatické události v Egyptě, při nichž zemřelo již více než tři sta lidí, vyvolávají oprávněné obavy o životy koptů, egyptských křesťanů. „Okolo nás jsou tlupy gangů, chtějí loupit, zabíjet a znásilňovat. Nevím, co mám dělat, a strašně se bojím. Jediné, co mne chrání, je můj kříž a moje víra. Možná mne zanedlouho zabijí, kdo ví...“ napsal jeden z nich prostřednictvím SMS české občance, která dlouhodobě pracuje v Egyptě. To, co se děje křesťanům, v islámském Egyptě patrně zajímá jen málokoho. Ani média, ani přítomné charitativní organizace, které pomáhají muslimům…

Město Friedberg, kde se 27. května loňského roku odehrála tragédie. Zdroj: internet

Zhruba dvě stovky lidí se přišly rozloučit na hřbitov v německém Friedbergu s maličkou Magdalenkou, jejíž mrtvolka byla nalezena loňského 27. května v ulici Niddauferweg. Teprve nyní byly její ostatky uloženy do hrobu k věčnému odpočinku. Soudní pitva děvčátka, které zemřelo násilnou smrtí jako novorozeně, prokázala, že děcko po narození žilo a bylo násilně usmrceno.

Vychýlení věží kostnice je viditelné už i pouhým okem. Zdroj: internet

Po 178 letech byla v lednu letošního roku znovu otevřena krypta kostnice v Kutné Hoře - Sedlci. Do krypty sestoupili archeologové, památkáři a také statici, neboť právě problémy se statikou vedly odborníky k rozhodnutí podzemní část kostnice otevřít. Její věže se totiž začaly nepříjemně naklánět a vychýlení až o celý metr je už viditelné i pouhým okem. Stavební stav krypty je ovšem až nečekaně dobrý a není důvodem naklánění věží. Jeho příčiny budou tedy muset odborníci hledat jinde.

Stačí malá odbočka – a ocitnete se na Onom Světě! Zdroj: internet

Pohřebnictví, záhrobí a posmrtný život se odrážejí i v názvech některých obcí. Tak třeba na Teplicku najdeme obec Hrob. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1282, německý název zní Klostergrab (v překladu klášterní hrob) a v současnosti tu žije přes dva tisíce občanů. Na Táborsku zase můžeme navštívit zámek Hroby. Část obce Petrovice na Příbramsku se pro změnu jmenuje Krchov. Také zajímavý název pro malou osadu. Skutečný krchov – hřbitov – tu ale nenajdete. Tři místa v Čechách se pak jmenují Onen Svět.

Mike Bongiorno, v minulosti mimořádně oblíbený italský televizní moderátor. Zdroj: internet

Jen necelý rok a půl spočívaly tělesné ostatky Mika Bongiorna, v minulosti mimořádně oblíbeného italského televizního moderátora, v hrobce na hřbitově v severoitalské Aroně severně od Milána. Na konci letošního ledna je kdosi zatím neznámý v noci drze ukradl i s rakví. Jak informovala italská tisková agentura ANSA, Michele Bongiorno, syn televizní hvězdy, vyjádřil pocity celé rodiny slovy: "Jsme šokováni a zděšeni. Slova nemohou vyjádřit to, co cítíme!"

Kostra nalezená při stavbě tunelu Blanka v Praze – Břevnově. Foto: Archeologický ústav AV ČR Praha

Zatím 24 hrobů či lidských koster z období třicetileté války, nebo z války o habsburské dědictví v 18. století, bylo odkryto ve stavební jámě budoucího pražského tunelu Blanka. Hroby jsou umístěny ve dvou řadách dlouhých dvacet metrů. Kostry jsou uloženy hlavami k severu a nohama k jihu, směrem k potoku Brusnici. Některé z nich jsou ovšem poškozené a vědci by nyní měli určit, z jakého důvodu se tak stalo. Hroby byly nalezeny na křižovatce Patočkovy ulice s ulicí Na Hubálce v Praze – Břevnově a archeologové stále zkoumají jejich stáří.

Zlatý byzantský solidus z let 856 – 866. Podobnou minci zřejmě přinesli na Moravu Konstantin a Metoděj. Foto poskytl Lukáš Richtera, člen České numismatické společnosti.

Obolem mrtvých rozumíme zvyk vkládat do ruky či úst zemřelého minci. Tento pohřební ritus je dobře znám z archeologických nálezů na téměř celém evropském území a i z řady mimoevropských oblastí. Jeho praktikování je doloženo již od starověku. Ba v některých lokalitách je tento zvyk praktikován doposud. To je úvod velmi zajímavého článku Lukáše Richtery, odborného asistenta na Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT v Brně a člena České numismatické společnosti, který vyjde v tištěné verzi magazínu Funeral Quartal.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz