B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Kobyliská střelnice je dnes národní kulturní památkou a pietním místem. Foto: Funeral Quartal

Během 2. světové války byly na střelnici v Praze-Kobylisích nacisty popraveny stovky českých vlastenců – přesný počet se dosud nepodařilo zjistit. V období stanného práva vyhlášeného po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha od 27. května do 3. července 1942 tu popravčí čety zastřelily 539 vězňů, z toho 76 žen. Tyto údaje přesné jsou – vycházejí z pečlivě vedených nacistických spisů a ze jmenného seznamu stanného soudu. Ještě den před kapitulací nacistického Německa, tedy 7. května 1945, vzala jednotka SS před areálem střelnice životy třem Pražanům. Jak skončily ostatky popravených českých vlastenců, kteří položili své životy za svobodu naší vlasti právě v Kobylisích? Kde jsou pohřbeni? První zásadní zjištění spočívá v tom, že všechny ostatky nečekal stejný osud…

Bulharská tradice – čtyřicetidenní vzpomínání na zemřelé. Zdroj: internet

Město Rila v bulharských horách je známé především díky stejnojmennému klášteru, který se nachází nedaleko. Co se vám však navždy zapíše do paměti, když sem poprvé vkročíte, jsou lidské tváře. Budou vás sledovat z fotografií nalepených na všech možných místech. Tváře lidí na domovních dveřích, na plotech podél silnice, vitrínách v centru města a na hřbitově. Od místních se dozvíte, že všechno jsou to smuteční oznámení vystavená na památku zemřelých příbuzných. Fotografie doprovázejí krátké texty. Zdejší lidé totiž věří, že duše zemřelých lidí zůstávají na zemi ještě čtyřicet dní, aby mohly získat úplné odpuštění svých pozemských hříchů a tak se připravit k cestě na věčnost.

Hřbitov v saském Engelsdorfu u Lipska. Zdroj: internet

Pokud musí občan sousedního Německa, trvale žijící ve spolkovém státě Sasko, zorganizovat pohřeb zemřelého blízkého člověka, měl by si ze všeho nejdříve sednout nad rozpočet. Stále více lidí tu totiž v loňském roce bylo nuceno využít státní příspěvek. Jestliže v roce 2009 se v Sasku úřady sociální péče podílely na financování zhruba 2000 pohřbů, vloni už bylo takových pohřbů o šest set více. Vyplývá to z odpovědi saské vlády na interpelaci, kterou na toto téma vznesl levicový poslanec Dietmar Pellmann v zemském sněmu.

Krematorium zvířat v Brně je jediné na území ČR. Zdroj: Krematorium zvířat Brno s. r. o.

Každého chovatele či majitele zvířat potká jednou ta nejtěžší chvíle v jejich soužití. Tou je poslední rozloučení….  Je mnoho majitelů zvířat, kteří nechají mrtvá tělíčka ve veterinárních ordinacích nebo na veterinárních klinikách. Lidé přitom většinou vědí, že mají ještě jiné možnosti, jak s mrtvým tělíčkem naložit. Konkrétně pohřbení na zvířecím hřbitově, nebo na vlastním pozemku, a to za dodržení veterinárních a hygienických předpisů. Ale je tu ještě jedna varianta. Krematorium zvířat v Brně, jediné zařízení svého druhu v České republice, totiž nabízí možnost zpopelnění ostatků mrtvého zvířátka.

Znak Rakvic hovoří výmluvně – žádná rakev, ale rak! Zdroj: Obecní úřad Rakvice

Na náš článek nadepsaný „Záhrobí a posmrtný život se odrážejí i v názvech našich obcí“ reagoval starosta jihomoravských Rakvic Petr Vajbar. Upozornil nás, že tato obec z Břeclavska se na našem webu ocitla ve společnosti názvů Hrob, Hroby, Krchov či Onen Svět omylem, neboť její název se neodvozuje od rakve, ale od raka. Chybný výklad významu názvu se traduje už od roku 1936, kdy na nedaleké Dyji utonulo 106 rakvických školáků a jeden dospělý muž. Za následující upřesnění panu starostovi děkujeme.

Místo v Novém Dillí, které slouží hinduistům k pohřbívání popela do vod řeky Jamuny. Foto: Funeral Quartal

Hinduismus zná pohřbívání mrtvých prostřednictvím plamenů ohně a posléze vsypáním popela do říčního toku už odnepaměti. V indické metropoli Dillí jsou místa určená ke spalování mrtvých vyznačena v mapách a městských pláncích pod anglickým spojením cremation ground (kremační pozemek). Nacházejí se vesměs na březích řeky Jamuny, která se pak u města Iláhábád vlévá do Gangy. Místo, kde obyvatelé Dillí svěřují Jamuně zpopelněné ostatky svých zemřelých rodinných příslušníků, leží v sousedství zábavního parku, hned za mostem přes zmíněnou řeku. Její proud pak popel odnese do Gangy, posvátné řeky hinduistů.

Kostel v německé obci Bärweileru. Zdroj: internet

Celkem čtrnáct občanů obce Bärweileru v Severním Porýní-Falcku zareagovalo na výzvu starosty Hanse Gehma a vyrazilo na místní hřbitov. Stříhali živé ploty a poctivě uklízeli hroby i prostory kolem nich. Úklidová akce byla reprízou předchozí, která se na hřbitově konala v listopadu. Že by zajímavá inspirace pro pár obcí v Čechách, na Moravě či ve Slezsku? Některé naše hřbitovy si o podobnou akci přímo říkají!

Hřbitov v Bratislavě-Ružinově. Zdroj: internet

Od letošního 1. ledna platí na Slovensku nový zákon o pohřebnictví, který zakazuje propagovat a informovat o pohřebních službách ve zdravotnických zařízeních a ústavech poskytujících sociálních a zdravotnickou péči. Jeho cílem je eliminovat problémy vznikající při zacházení s lidskými ostatky ve zdravotnických zařízeních, stejně jako při jejich přepravě a posléze při pohřbech na hřbitovech.

Pietní místnost v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

„V hospicích doprovázíme těžce nevyléčitelně nemocné a umírající na konci jejich dní. Velká většina pacientů zde zemře. Do hospice přicházejí většinou lidé onkologických diagnóz, které nemoc bezprostředně ohrožuje na životě, medicína vyčerpala veškeré dostupné prostředky vedoucí k vyléčení a není možná domácí péče.“ Autorem těchto řádek je PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a členem Etické komise ministra zdravotnictví vlády ČR.

Město Waldenbuch ve spolkovém státě Bádensko-Würtenbersko. Zdroj: internet

Městská rada v německém městě Waldenbuchu rozhodla o tom, že ve spolupráci s tureckým islámským kulturním spolkem Ditib letos vynaloží potřebné peníze na to, aby v areálu místního hřbitova Steinenberg mohla být vyčleněna plocha pro muslimské hroby. Zpočátku jich tu bude pět. Ve Waldenbuchu žije na 400 muslimů a v jejich čele stojí imám Ibrahim Yazar. Ve svém projevu v místní mešitě řekl, že vnímá vůli mladých lidí islámského vyznání mít tu možnost, aby jednou byli pohřbeni ve své skutečné vlasti, kterou je Německo. Prohlásil, že rozhodnutí městské rady považuje za nezbytný krok správným směrem.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz