B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Foto: ilustrační

Smuteční projev se vyznačuje určitou specifičností tím, že posluchači jsou v mimořádném emocionálním vypětí. Proto jsou pro jeho hodnocení dvojnásob platná obecně uznávaná hlediska, podle nichž je posuzována kultura kteréhokoli veřejného mluvního projevu. Měřítkem kulturnosti zůstává dovednost řečníka vyjadřovat se spisovně, přirozeně, srozumitelně, plynule a výstižně. Dát najevo, co vnímá a cítí, o čem přemýšlí, co chce posluchačům sdělit…

Hřbitov v bavorském městě Aschaffenburgu. Zdroj: internet

Velmi neobvyklou soutěž pro své posluchače vyhlásila rozhlasová stanice Radio Galaxy v severobavorském městě Aschaffenburgu. Podmínky i výhra byly hodně netradiční: kdo pošle do studia nejlepší návrh na epitaf, toho stanice odmění hlavní cenou - luxusním pohřbem. Soutěž posluchače nepochybně zaujala, své návrhy do rádia totiž poslalo více než šest stovek posluchačů.

Zákon o pohřebnictví ukládá povinnost provozovat veřejné pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu. Tu může poskytovat pouze obec, nebo registrovaná církev. Foto: archiv redakce

Televize Nova informovala 13. ledna tohoto roku o jednom těžce uvěřitelném případu, kterým se zabývali chrudimští policisté: muž zakopal před Vánoci zesnulou na zahradě jejího domu. Stal se přes noc pro nedostatek finančních prostředků „pohřebákem“, „hrobníkem“ i „majitelem hrobu“. Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví přitom ukládá povinnost provozovat veřejné pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu. Zároveň taxativně vymezuje, že tuto službu může poskytovat pouze obec, nebo registrovaná církev. Tedy žádná jiná fyzická nebo právnická osoba není v roli provozovatele veřejného pohřebiště přípustná.

Do LDN přicházejí i pacienti, kteří celodenní péči v lůžkovém zařízení nepotřebují. Ilustrační foto. Zdroj: internet

Volbu, zda chtějí poslední dny svého života strávit na nemocničním lůžku, nebo doma, mezi svými nejbližšími, nabízí těžce nemocným návrh zdravotní reformy ze společné dílny současné vládní koalice. Počítá s možností, že by domácí hospicovou péči zcela hradily zdravotní pojišťovny. Umírající by tak nebyli nuceni rozhodovat se podle vlastní ekonomické situace či finančních možností svých nejbližších.

Jubilejní pec TABO-CS patří Ostravě. Foto: Archiv Krematorium Ostrava, a.s.

Poptávka po kremacích v moravskoslezském regionu neustále stoupá. Už zanedlouho celkový počet kremací překoná hranici 150 000 pohřbů žehem od založení ostravského krematoria. V posledních letech se tu jejich počet zvyšoval o zhruba 500 ročně, v roce 2009 poprvé překročil magickou hranici 9 000 a v roce 2010 dokonce 9 500. To je v ČR pro srovnání asi dvojnásobek pro města a regiony stejné velikosti nebo větší. Také proto představenstvo Krematoria Ostrava, a.s. rozhodlo o vybudování třetí kremační pece.

Zmíněný pohřební speciál Mercedes 126, který pro natáčení zapůjčil pan Bořivoj Trejbal. Foto: filmauta.cz

Viděli jste trojdílný televizní seriál Ďáblova lest režiséra Jiřího Stracha? Pokud ano, zahlédli jste v něm i pohřební automobil. Scénář požadoval vůz současný, ale ne úplně běžný. Spíše tajemný, netypický, až lehce strašidelný. A takový se na obrazovkách skutečně objevil! Pro účely natáčení jej České televizi zajistila pražská půjčovna, která vznikla v roce 2006 a která se zaměřuje na pronájem aut pro reklamu a film.

Pohřeb příslušníka US Army padlého v Afghánistánu. Zdroj: internet

Westborská baptistická církev se sídlem v americkém státě Kansas se prezentuje hodně zvláštním způsobem. Její představitelé totiž veřejně hlásají, že podobně jako přírodními katastrofami trestá Bůh společnost i válečnými konflikty, v nichž pak umírá mnoho lidí. Hospodin se prý hněvá, že západní civilizace toleruje homosexualitu. Proto se věřící této sekty dostavují na vojenské pohřby s transparenty hlásajícími například „Díky Bohu za mrtvé vojáky!“ či „Bůh nenávidí gaye!“

Poslední rozloučení se Shahbazem Bhattim. Zdroj: internet

Třídenní smutek vyhlásily vláda Pákistánu a katolická církev poté, co dosud neznámí ozbrojenci zavraždili ministra pro menšiny Shahbaze Bhattiho, jediného křesťana v pákistánském kabinetu. Na jeho pohřeb přišly tisíce zarmoucených křesťanů. Mezi oficiálními hosty byli předseda vlády Yousaf Raza Gilani, její další členové a také zahraniční diplomaté. Obřad se konal v katolickém chrámu Our Lady of Fatima v Islamabádu, jehož okolí policie uzavřela. Během bohoslužby předseda vlády Gilani označil Bhattiho za vzácného člověka a ocenil jeho přínos pro rozvoj pákistánské společnosti.

Hřbitov ve Frýdku-Místku. Zdroj: internet

Do konce března probíhá na šesti veřejných pohřebištích ve Frýdku-Místku úprava, kácení a ořez dřevin. Celkové náklady na výše uvedené zásahy činí 228 500 korun a ze svého rozpočtu je uhradí statutární město Frýdek-Místek. Během zimních měsíců uskutečnili pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství pravidelnou kontrolu dřevin, jejímž cílem je zjištění skutečného zdravotního stavu stromů na veřejných pohřebištích. Pokud jsou stromy napadené chorobami jen z části anebo mají jen několik uschlých větví, odbor životního prostředí a zemědělství upřednostňuje odborný ořez. Pokud jsou však dřeviny ve stavu, kdy by například pádem větví nebo celého stromu mohla být ohrožena bezpečnost návštěvníků hřbitova či poškozeno hrobové zařízení, je nutno přistoupit k jejich kácení.

Hřbitov v hesenském městě Wetzlaru. Zdroj: internet

Šest uren s popelem zemřelých příbuzných zámožné podnikatelské rodiny ukradli zloději na hřbitově v německém městě Wetzlaru. Poté vydírali pozůstalé a s cílem získat výkupné. Mělo jít o sedmimístnou – tedy milionovou - částku v eurech. Jak v minulých dnech současně oznámily státní zastupitelství a příslušné policejní ředitelství, zloději, kteří se krádeže dopustili už v září loňského roku, konečně sedí za mřížemi. Ovšem urny dosud nalezeny nebyly…

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz