B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Hlavní město Nepálu Káthmándú. Zdroj: internet

Vlastní pohřebiště požadují křesťané v Nepálu. Dali to najevo během své demonstrace v hlavním městě země Káthmándú, na níž se sešly stovky věřících. V současnosti jsou nepálští křesťané nuceni své mrtvé spalovat, což se ale příčí jejich přesvědčení. Ještě nedávno přitom využívali jako pohřebiště pozemek v sousedství hinduistického chrámu Pahsupatinath. Jeho správa ovšem nedávno křesťanům pochovávání mrtvých na zmíněném pozemku zakázala s odůvodněním, že jde o posvátné hinduistické teritorium.

Jedna z aktivit týmu – bohoslužba za oběti tragické události. Foto: archiv PIT

Psychosociální intervenční tým ČR (PIT) je mezioborové dobrovolnické uskupení lidí, kteří se zabývají pomocí orientovanou na komunitu zasaženou neštěstím. Jak už vyplývá z povahy psychosociální krizové pomoci, PIT většinou oslovuje lidi postižené tragickou událostí s vyjádřením solidarity a nabídkou spolupráce. Nejčastěji pak spolupracuje s vedením obcí, zástupci škol, duchovními nebo s představiteli pomáhajících organizací.

Münster – stará radnice. Zdroj: internet

Tlakem o síle přibližně 50 kilogramů přezkouší německé město Münster pevnost náhrobků na šesti místních hřbitovech Lauheide, Wolbeck, Angelmodde, Hohe Ward, Albachten a Nienberge. Během tohoto testu se náhrobní kameny nesmějí pohnout. Pokud by se tak stalo, bude povinností rodinných příslušníků postarat se o patřičné zabezpečení hrobu. Pracovníci münsterské radnice, kteří se starají o zelené plochy a životní prostředí, vyrazí na zmíněné hřbitovy v pondělí 28. března.

Ladislav Stríž, předseda Slovenské asociácie pohrebných a kremačných služeb. Foto: archiv redakce

Na tvorbě nového pohřebního zákona ve Slovenské republice se významně podílela také Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. Protože ta stojí i za iniciativou rozšiřující spolupráci s českými subjekty oboru pohřebnictví, požádala redakce magazínu Funeral Quartal o rozhovor jejího předsedu Ladislava Stríže.

Krematorium v Olomouci bylo otevřeno v roce 1932. Foto: archiv redakce

Společnosti přátel žehu si v roce 2009 připomněla již sté výročí svého založení. Velmi zajímavé a přínosné  období zažívala mezi dvěma světovými válkami, kdy se jí díky vzniku demokratické Československé republiky otevřely nové možnosti pro její aktivity. Ty výrazně napomáhaly rozšiřování myšlenky pohřbu žehem mezi širokou veřejností. 

První krematorium bylo postaveno v italském Miláně. Zdroj: internet

Antický chrám, jednolodní bazilika a centrální sakrální stavba – tyto tři typy staveb byly inspirací pro architekty při koncipování interiérů prvních krematorií. Vůbec první krematorium vzniklo v severoitalském Miláně a jeho vnitřní prostor byl zbudován jako chrám z antických časů.

Na první pohled připomíná mobilní márnice běžný kontejner. Zdroj: ihned.cz

Mobilní márnice se stane součástí vybavení Armády České republiky. A to od roku 2016. Zařízení, které zvenčí připomíná běžný kontejner, vyvíjejí experti Vojenského opravárenského závodu v Novém Jičíně. V současnosti pracují na žádost AČR na dvoukomorovém prototypu márnice s kapacitou až 14 těl.

Exhumace mrtvých těl pohřbených u Dobronína. Zdroj: novinky.cz

Na louce zvané Budínka poblíž Dobronína na Jihlavsku objevili archeologové za asistence policie v loňském roce masový hrob, kde s velkou pravděpodobností spočívají ostatky třinácti lidí zavražděných po druhé světové válce. Zda jde o německé občany zastřelené 19. května 1945 revoluční gardisty při jejich odsunu, mají s určitostí prokázat až testy DNA. Nyní se zdá, že necelý kilometr odtud by mohlo být několik dalších hrobů. Policisté z Jihlavy se do Dobronína hodlají vypravit se speciálními přístroji. Na základě výsledků povrchového průzkumu pak rozhodnou o dalším postupu.

Hřbitov ve Střílkách je barokním skvostem z 18. století. Zdroj: internet

Jeden z nejoriginálnějších hřbitovů v Česku lze navštívit ve Střílkách, nevelké moravské obci ležící poblíž silničního tahu z Brna do Uherského Hradiště. Mistrně provedený areál byl zbudován na sklonku první půle 18. století. Podle znalců umění se Střílky mohou pyšnit skutečným barokním skvostem, jedním z nejpozoruhodnějších ve střední Evropě. Hřbitov je přitom stále využíván a během nedělního odpoledne tady převažují jeho běžní návštěvníci.

Výřez mapy pohřebišť v ČR. Zdroj: geoportal.gov.cz

Česká informační agentura životního prostředí Cenia vytvořila nový geoportál INSPIRE, ve kterém se nacházejí data Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2006 o všech pohřebištích v ČR. Jak redakci magazínu Funeral Quartal informoval pracovník legislativně právního odboru zmíněného ministerstva a znalec hřbitovů i pohřbívání ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., portál je veřejnosti k dispozici na webové adrese http://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=75F4265C305666C786D1CD3....

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz