B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Kácení lípy – ilustrační foto. Zdroj: internet

Aleje z přestárlých jírovců a lip na varnsdorfském hřbitově jsou hrozbou pro návštěvníky pohřebiště. Padající větve navíc ničí i hrobová zařízení. Teď svítá na lepší časy -  radnice totiž získala dotaci, kterou investuje především do obnovy a úprav zeleně. Jejich součástí se stane i pokácení 280 starých stromů. Na jejich místě bude vysazeno více než 430 nových lip a jírovců.


Hrob karikaturisty Ericha Ohsera, rodáka z Plavna, na tamním hřbitově. Zdroj: internet

Téměř až záhadný případ s detektivní zápletkou řešila hřbitovní správa na hlavním pohřebišti v saském městě Plavně. Noc co noc tam mizely z hrobů květy řezaných růží. Do podezření upadli někteří místní podnikatelé v oboru pohřebnictví. Pár čtenářů listu Freie Presse se redakci dokonce svěřilo s názorem, že si takto majitelé pohřebních služeb opatřují květiny pro výzdobu katafalků. Funebrácký stav byl ale teď očištěn. Ukázalo se totiž, že „zloději“ mají čtyři nohy a hladové krky. Jsou to srny!

Ilustrační foto. Zdroj: denik.cz

Správa hřbitovů v Karviné se rozhodla pro rázný krok. Její pracovníci pravidelně kontrolují prostory pohřebišť. Pokud najdou za náhrobky schované hadry na utírání hrobů, mycí prostředky, kyblíky, smetáčky a podobné předměty, nekompromisně je odnášejí do kontejnerů na odpad. Zákaz nechávat za hroby různé věci v Karviné platí už několik let. Ovšem letos se podle správce zdejších hřbitovů Ivana Ječmínka tento nešvar projevil zřetelněji než dříve. Ukázalo se to poté, co na hřbitovech roztály poslední zbytky sněhu.

Vypichovaná dekorace ve tvaru srdce. Foto: archiv autorky

Symboly jsou konkrétní zkratkou, která má vyjádřit abstraktní, obtížně popsatelné pojmy a situace. Každá doba přejímá symboly z minulosti, přetváří je a tvoří nové. Ve smuteční floristice je respekt k přejímaným symbolům hlubší a jsou vnímány s větší vážností. Ve smuteční floristice nestačí vycházet z vlastních pocitů, je nutné vědomě pracovat se všemi možnými alternativami, které mohou zákazníci vnímat, aniž by je byli schopni definovat.

Hrob připravený pro výsadbu. Foto: Archiv autorky

Důležitou součástí hřbitovů je doprovodná zeleň. Svým použitím navozuje klidnou atmosféru, důstojnost a pietu celého hřbitovního prostředí. Starší hřbitovy jsou typické velkým seskupením jednotlivých hrobů, píše Olga Fojtíková. To způsobuje omezení v použití dřevin v kompozici. Dříve středem hřbitova vedla hlavní alej vysokých listnatých stromů a jednotlivá oddělení se rozdělovala pomocí živých plotů ze stálezelených keřů či jehličnatých dřevin. Díky tomu, že hroby byly v těsné blízkosti, se dál nemohly používat dřeviny středního patra, ať už kvetoucí listnaté keře nebo jehličnany.

Slavnostní otevření a vysvěcení nového hřbitova v Bruntále. Zdroj: inforportaly.cz

Provoz nového pohřebiště v Bruntále byl zahájen 1. dubna. Hřbitov byl vybudován za přibližně 30 milionů Kč a jeho provozovatelem jsou Technické služby Bruntál, s. r. o. Od počátku dubna platí nový jízdní řád bruntálské městské hromadné dopravy. Nyní autobus zastavuje i na zastávce v areálu nového pohřebiště. Pohřbívání na stávajícím hřbitově v Ruské ulici skončilo k 31. březnu. Kapacitně už nestačil a nebylo možné ho rozšířit.

Ukázka z výstavy Sladkost smrti. Zdroj: artmap.cz

Od 22. března do 16. června uvádějí Archiv výtvarného umění a Centrum současného umění DOX již třetí výstavu z cyklu Pohled do archivu, tentokrát s názvem Sladkost smrti. Expozice představuje fotografie sochaře Radoslava Kratiny, který zachycoval v polovině 80. let krásu hrobů na pražských Olšanských hřbitovech, a snímky Miroslava Urbana pořizované od 70. let na stovkách hřbitovů u nás i ve světě. Součástí výstavy jsou také fotografie z pohřbů z rodinného alba Lucie Kalátové, které ukazují, jak vypadaly pohřby v malém městě Hostomicích. Dokument Poslední místa člověka, natočený autory výstavy ve strašnickém krematoriu, přibližuje dnešní technologii smrti. Fotografie Jana Lesáka z cyklu Spalovač, pořízené v krematoriu v Pardubicích, citují český kultovní film Juraje Herze Spalovač mrtvol, natočený v roce 1968 na obou zmíněných místech.

Foto: archiv redakce

Ředitelem příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů byl Radou hlavního města Prahy jmenován Ing. Bedřich Bedrlík, který vyhrál výběrové řízení. Dnešního dne se ujal své funkce. „Ing. Bedrlík je zkušeným odborníkem pracujícím v oboru pohřebnictví od roku 1991. Úspěšně působil ve funkci ekonomického náměstka ředitele Pohřebního ústavu hlavního města Prahy. Situace na úseku pražského pohřebnictví včetně současné problematiky je mu velice dobře známa a může se vedení organizace ujmout ihned po svém jmenování,“ okomentoval verdikt výběrové komise radní Petr Dolínek, který je zodpovědný za oblast pohřebnictví v hlavním městě Praze.

O židovský hřbitov v jihočeském Rožmberku pečuje spolek „Proti zapomnění“ z Rakouska. Zdroj: internet

Hornorakouský spolek nesoucí název „Proti zapomnění“ si už v roce 1999 vzal do péče židovský hřbitov v jihočeském Rožmberku nad Vltavou. S pomocí hornorakouské vlády, města Lince, linecké židovské obce a diecéze tak mohly být vloni sanovány staré hřbitovní zdi a uchráněny před zřícením.  Rakušanům jde podle jejich vlastního vyjádření o důstojné zacházení s ostatky zde pochovaných lidí.

Vstup na církevní hřbitov ve Velkých Hošticích u Opavy. Foto: Tomáš Kotrlý

Přibližně 5 kilometrů východně od Opavy, nedaleko od levého břehu řeky Opavy, leží Velké Hoštice. Patří k nejstarším osídleným obcím na Hlučínsku i v rámci celého Slezska. Dnes mají Velké Hoštice téměř 2000 obyvatel, z toho 262 dětí. V roce 2009 zde umřelo 14 mužů a 5 žen, konalo se 12 svateb a 19 pohřbů. Pohřby proběhly ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích, a to navzdory funkčnosti obecní smuteční síně vedle hřbitova, vybudované v 70. letech 20. století. Nyní provozuje veřejné pohřebiště ve Velkých Hošticích farář P. Radovan Hradil prostřednictvím fyzické osoby pana Rudolfa Dybowicze, který zajišťuje kopání hrobů a další služby. Starosta obce Ing. Alfons Pospiech účast církve na tomto druhu služby ve veřejném zájmu hodnotí s uspokojením.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz