B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Unikátní reportáž z libyjského města Tobruku, kde v časech druhé světové války položilo své životy v bojích proti německým fašistům čtrnáct československých vojáků, přinesl server aktualne.cz. Její autor Martin Novák čtenářům mimo jiné nabízí pohled na tamější válečný hřbitov, kam se dostalo jen velmi málo Čechů. Proto jsme se z jeho obsáhlého textu zaměřili na pasáž týkající se hrobů příslušníků 11. československého pěšího praporu (východního), kteří v Tobruku padli a byli tam pochováni.

Typický český hřbitov – Kutná Hora u chrámu svaté Trojice. Funeral Quartal – Alex Pravda

Jaký je základní charakter kultury pohřbívání v Česku? Existují rozdíly v kultuře pohřbívání a v podobě hřbitovů v rámci Česka? Lze definovat hlavní rozdíly mezi městem a venkovem?
Obsáhlý článek nadepsaný Pohřbívání a hřbitovy – reflexe kultury českého venkova publikovala v Deníku veřejné správy RNDr. Martina Hupková z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Jeho obsah je z hlediska zaměření našeho webu natolik zajímavý, že na tomto místě přinášíme alespoň stručný výtah.

Tu scénu z legendárního filmu Vesničko má středisková zná snad každý. Rudolf Hrušínský nejstarší v ní jako lékař MUDr. Skružný posílá pacienta Jiřího Líra do Pelhřimova prohlédnout si tamější krematorium. Ať ví, do čeho jde. Jenže v Pelhřimově žádné krematorium nenajdete… Co tam však najdete, to je od letošního 1. dubna pamětní deska dokládající fakt, že ve městě na Vysočině smuteční síň skutečně stála. A to celý týden, v srpnu loňského roku.

Krematorium na nymburském hřbitově v Lipové ulici. Zdroj: internet

Rada města Nymburka rozhodla na svém zasedání dne 2. 3. 2011 o uzavření smlouvy na opravu kremační pece instalované v krematoriu Nymburk. Opravu zajistí společnost Teplotechna PKI Brno spol. s.r.o., která je dodavatelem tohoto zařízení a také provádí jeho pravidelnou servisní údržbu a následné opravy. Média o tom informovala tisková mluvčí nymburského městského úřadu Markéta Tomčíková.

Maturantka Iveta Bílková před zkušební komisí. Zdroj: denik.cz

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou na Vysočině je jednou z největších středních uměleckých škol v České republice. Jak už Funeral Quartal informoval, akademie nabízí několik stupňů vzdělání, zaměřených především na sochařství, keramiku, sklo, kov, dřevo, průmyslový  a bytový design, restaurování a konzervování kamene, skla a keramiky. Kromě zmíněných oborů  právě zde vyučují jediný obor v celé ČR – Podnikání s odbornou specializací provozování pohřební služby. Je koncipován především pro již stávající provozovatele pohřebních služeb. Mohou ho studovat i ti, kteří zatím praxi nemají a chtěli by se o tuto práci ucházet. Se zajímavým pohledem na právě probíhající maturitní zkoušky přišel nyní aktuálně server denik.cz.

Pietní akt na olšanském Čestném pohřebišti. Foto: SPH

Májové dny roku 1945 přinesly před šedesáti šesti lety konec nejhrůznějšího konfliktu v dosavadních dějinách lidstva – II. světové války. Také na našem území umíraly za svobodu naší vlasti a za porážku hitlerovského nacismu tisíce lidí, českých i slovenských vlastenců, stejně jako zahraničních vojáků. Na pražském Čestném pohřebišti na Olšanských hřbitovech se v předvečer našeho státního svátku – 7. května – uskutečnil pietní akt k uctění památky padlých bojovníků proti fašismu.

Plavecký bazén v Aldershotu má být vytápěn teplem z kremačních pecí. Zdroj: internet

Angličany zřejmě zaujala myšlenka, že by bylo škoda nevyužít tepelné energie produkované krematoriem. V únoru jsme na tomto serveru informovali o rozhodnutí pánů konšelů ve městě Redditchi ve střední Anglii, kteří dali zelenou návrhu na vytápění místního sportovního střediska s bazénem. Tepelná energie tam bude přicházet z místního krematoria! Čtvrt roku poté přichází prakticky totožná zpráva, tentokrát z hrabství Hampshire.

Romská osada Podskalka v Humenném. Zdroj: internet

Nepovolený hřbitov v části východoslovenského města Humenné zvané Podskalka se chystá zlegalizovat městský magistrát. V této lokalitě žije početná romská komunita a lidé tu už léta pochovávají nebožtíky na cizích pozemcích. „V Evropě je možná jediný hřbitov, který není legálně provozovaný. A to na Podskalce v Humenném,“ konstatovala primátorka města Jana Vaľová. Město nyní hodlá dát věci do pořádku – magistrát už začal jednat s vlastníkem dotyčných pozemků o tom, že by si je dlouhodobě pronajal a tím zlegalizoval současný stav.

Hřbitov v Edewechtu. Zdroj: internet

Evangelická luteránská farnost v severoněmeckém Edewechtu nechá na místním hřbitově zřídit společné urnové pohřebiště. „Reagujeme tak na četné žádosti lidí, kteří si přejí snadno udržovatelné hroby. Mnozí také chtějí být po smrti pohřbeni anonymně,“ vysvětlil důvod plánovaného zřízení společného urnového pole Dirk Grone, předseda evangelického luteránského společenství v Edewechtu. Z hlediska luteránů není anonymní pohřeb přípustný. Člověk je stále člověk a jeho smrt na tomto faktu nic nemění. Proto podle církve lidské ostatky potřebují i důstojné místo posledního odpočinku.

Smuteční síň v areálu hřbitova, na hraně kopce Malsička, byla dokončena v roce 1989. Do provozu ale nikdy nebyla uvedena. Zdroj: artmap.cz

Dosud byla ještě nedokončená smuteční síň na hřbitově Malsička v jihočeské Volyni vymalována bílou a černou barvou. Postarali se o to Josef Bolf a Ondřej Maleček. Teď však zdejší Hřbitovní galerii Na shledanou vyzdobila Lenka Vítková. Namalovala tu na stěny tři slunce a také konstrukci na fazole. K nim výtvarnice přitloukla na zeď otevřenou knihu od slavného autora detektivek Raymonda Chandlera.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz