B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Se zajímavou kauzou, kterou za dozoru státního zástupce řešily orgány Policie ČR, seznamují prostřednictvím svého článku čtenáře tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal Mgr. Jaroslav Šejvl a David Stejskal z Cechu hrobnického. Šlo o událost z letošního dubna. Při běžné kontrole veřejného pohřebiště hrobník zjistil, že byla otevřena hrobka. To kdosi ledabyle a ne zcela zakryl plastovými deskami. Kolem hrobového místa byly v uličkách uloženy kamenné desky, sejmuté právě z této hrobky. Na jejím dně spočíval látkový, nedostatečně zabalený pytel s lidskými ostatky, poházený zbytky zdiva, malty a cihel.

Mezi čtenáři tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal se popularitě těší seriál nazvaný „Společnosti přátel žehu bylo 100 let“. Postupně se věnuje jednotlivým etapám fungování této společnosti. Vzpomínání, které si můžete přečíst ve 2. letošním čísle magazínu, vás zavede do období během druhé světové války a po ní. 

Dne 30. dubna 2008 začal platit standard dílčí kvalifikace hrobník (kód: 69-005-E). Od té doby zkoušku absolvovalo celkem 35 zájemců o toto nevšední, ale významné povolání; většina zkoušených absolvovala dílčí kvalifikaci u akreditované osoby – Davida Stejskala. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 24. března 2011. O zkoušku požádali tři hrobníci ze Slovenska, účast přislíbila i média – zpravodajský kanál ČT 24 a Český rozhlas. Jeden z hrobníků sice pochází ze Slovenska, ale nyní trvale žije v Ontariu v Kanadě. Využil svého pobytu v Bratislavě a přijel složit zkoušku.

Dne 18. května 2011 vláda Petra Nečase schválila návrh nového občanského zákoníku z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Kodex nově upravuje v pohřebnictví tři základní okruhy – pietní ochranu osobnosti a mrtvého lidského těla; kdo má právo na objednání pohřbu a kdo na vydání ostatků včetně uren nalezených mimo hřbitov; v neposlední řadě zavádí registr souhlasu s pitvou a darováním těla pro vědu a výzkum. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k těmto okruhům vyjádřilo v připomínkovém řízení s několika zásadními vylepšeními.

Náhrobky na historických křesťanských i židovských hřbitovech, které se u nás dodnes dochovaly, jsou prakticky výhradně z přírodních kamenů. Kámen, jak známo, vydrží hodně. Nevydrží ale všechno. Je proto nutné mu občas pomoci.

Řečník je ten, kdo pronáší řeč. Ten, na kterého se upírají zraky posluchačů. A posluchači nejen poslouchají, ale i pozorují a vnímají, a to i nonverbální komunikaci řečníka. Všimnou si, jak je oblečený, jak stojí, jak gestikuluje. Řečník tudíž musí zaujmout nejen obsahem své řeči, ale i způsobem  projevu, píše v obsáhlé stati nazvané „KDO – KDE - KOMU - PROČ – JAK… mluví“ odbornice v oblasti rétoriky Mgr. Ivana Pernicová.

Pražský arcibiskup Dominik Duka vyjádřil názor, že již vbrzku budou zcela přirozené pohřby v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, jak zní celý název božího svatostánku na Pražském hradě. Po dobu půlstoletí, v období totality, nemohli být představitelé politického, veřejného a kulturního života v katedrále pohřbíváni. Zatím se tu smuteční obřady konají jen málokdy.

Trvalé zvyšování kvalifikace a ověřování odborné způsobilosti se v současnosti dotýká také „posledních věcí člověka“ a tedy i hrobníků. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo seznam kvalifikovaných hrobníků s jejich působišti ke dni 11. května 2011.

Smrtka s kosou. Zdroj: spravy.pravda.sk

Redakce magazínu Funeral Quartal, konkrétně v číslech 3-4/2010 a 1/2011, čtenáře seznámila s psychologickým pojednáním Petra Bakaláře, které autor nazval „Záhrobní psychohry“. Jeho součástí jsou mimo jiné i hry, testy a úkoly, jež jinak velmi vážné téma lidské smrti a odchodu z pozemského světa činí zábavným a zajímavým.

Spolu s Japonskem a Novým Zélandem patří ČR k zemím s nejvyšším procentem uskutečněných kremací. Zpopelněním se u nás uskuteční osm z deseti pohřbů. Důvody jsou v ČR odlišné od těch, pro které se konají pohřby žehem ve zmíněných ostrovních státech. Zatímco tam chybí prostory pro hřbitovy, u nás se o popularitu kremací zasloužila Společnost přátel žehu, která vznikla před více než sto lety.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz