B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Západ slunce mezi stromy Lesního hřbitova. Zdroj: internet

Navštívíte-li Zlín a budete-li mít trochu času na zajímavou vycházku, vydejte se na tamější unikátní Lesní hřbitov, který byl založen přesně před osmi desetiletími. Najdete ho hned vedle proslavených zlínských filmových ateliérů, dostanete se k němu Filmovou ulicí vedoucí k městské části zvané Kudlov. Z centra Zlína vás sem vcelku pohodlně dovede městská autobusová linka číslo 31 za pouhých devět minut.

 Kremace je dnes přípustná i pro římskokatolickou církev. Zdroj: internet

Tradici pohřbu žehem u nás zahájilo krematorium v severočeském Liberci roku 1918. Ještě do roku 1926 bylo ovšem nepřípustné, aby byl tímto způsobem pohřben věřící římský katolík.

 Jakpak by se vám líbilo noční rande na tomto hřbitově? Zdroj: internet

Randit se dá ledaskde. Ovšem chorvatský hrobník Mario Kancelar tvrdí, že nejlepším místem, kde se dají balit ženy, je hřbitov.

 Jan Pavel II., první Slovan na papežském stolci. Zdroj: internet

Když se 8. dubna 2005 konal velkolepý pohřeb papeže Jana Pavla II., Svatopetrským náměstím ve Vatikánu znělo skandování shromážděných tisíců truchlících – „santo subito!“. V italštině to znamená „svatým hned!“. Věřící tak vyjadřovali spontánně své přání, že zesnulá hlava římskokatolické církve má být neprodleně uznána svatým.

 Poničený náhrobek na hřbitově v Opavě-Kateřinkách. Zdroj: internet

Trojice obžalovaných – Petr G. (20), Jakub Š. (18) a Jiří P. (20) – byla definitivně potrestána. Nikoli ovšem za vandalismus na hřbitově v opavské městské části Kateřinky, z jehož spáchání jsou podezřelí, nýbrž za křivé obvinění policistů.

Za použití hudby k veřejným účelům se platí Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (OSA)

Možnosti, jakým způsobem se rozloučit se zemřelým, jsou v našich zeměpisných rovinách tradicí víceméně dány. Na rozdíl od toho, paleta hudby, kterou necháváme k poslední cestě zahrát, je prakticky neomezená. Ať již si ale vybereme klasickou či populární hudbu, je naší povinností za ni také zaplatit. Komu ale vlastně?

Zajímavou kapitolu v historii městské hromadné dopravy v Praze napsala pohřební tramvaj.

Představa, že také Kristus sestoupil do pekla, se stává závaznou až v době mezi 4. a 8. stoletím, kdy je již součástí vyznání víry.

V  mnoha středověkých naučných textech se setkáváme s předpeklím, latinsky nazývaným limbus. Limbus je okraj pekla, méně hrozné vedlejší peklo a to dvojího druhu. V limbu sídlí jednak „otcové“, tj. lidé, kteří žili před sestoupením Krita do pekel, jednak děti, které zemřely nepokřtěny.

Přínosem novelizovaného zákona je, že vychází vstříc hlavně pozůstalým a dává jim větší právo při výběru pohřební služby k vykonání pohřebního obřadu

Pohřební služby se přetahují o pozůstalé, kteří se musí postarat o pohřeb svého blízkého, a mnohdy se v konkurenčním boji snaží obejít zákon. Slovensko proto od nového roku novelizuje pohřební zákon č.131/2010 Z.z, aby zamezila problémům, které praxe v pohřebnictví přináší. 

"Je mi pořád líp." - August Renoir (1841-1919)

„I ty, Brute?“  Tak zní jeden z nejznámějších epitafů, slova, které naposledy vyřkla něčí ústa. V tomto případě to byla ústa Gaia Julia Caesara, římský vládce, který byl zavražděn v roce 44 před Kristem. A jsou i jiná velmi slavná a mnohdy vtipná poslední slova...

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz