B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Ze zahraničí

Bulharská tradice – čtyřicetidenní vzpomínání na zemřelé. Zdroj: internet

Město Rila v bulharských horách je známé především díky stejnojmennému klášteru, který se nachází nedaleko. Co se vám však navždy zapíše do paměti, když sem poprvé vkročíte, jsou lidské tváře. Budou vás sledovat z fotografií nalepených na všech možných místech. Tváře lidí na domovních dveřích, na plotech podél silnice, vitrínách v centru města a na hřbitově. Od místních se dozvíte, že všechno jsou to smuteční oznámení vystavená na památku zemřelých příbuzných. Fotografie doprovázejí krátké texty. Zdejší lidé totiž věří, že duše zemřelých lidí zůstávají na zemi ještě čtyřicet dní, aby mohly získat úplné odpuštění svých pozemských hříchů a tak se připravit k cestě na věčnost.

Hřbitov v saském Engelsdorfu u Lipska. Zdroj: internet

Pokud musí občan sousedního Německa, trvale žijící ve spolkovém státě Sasko, zorganizovat pohřeb zemřelého blízkého člověka, měl by si ze všeho nejdříve sednout nad rozpočet. Stále více lidí tu totiž v loňském roce bylo nuceno využít státní příspěvek. Jestliže v roce 2009 se v Sasku úřady sociální péče podílely na financování zhruba 2000 pohřbů, vloni už bylo takových pohřbů o šest set více. Vyplývá to z odpovědi saské vlády na interpelaci, kterou na toto téma vznesl levicový poslanec Dietmar Pellmann v zemském sněmu.

Místo v Novém Dillí, které slouží hinduistům k pohřbívání popela do vod řeky Jamuny. Foto: Funeral Quartal

Hinduismus zná pohřbívání mrtvých prostřednictvím plamenů ohně a posléze vsypáním popela do říčního toku už odnepaměti. V indické metropoli Dillí jsou místa určená ke spalování mrtvých vyznačena v mapách a městských pláncích pod anglickým spojením cremation ground (kremační pozemek). Nacházejí se vesměs na březích řeky Jamuny, která se pak u města Iláhábád vlévá do Gangy. Místo, kde obyvatelé Dillí svěřují Jamuně zpopelněné ostatky svých zemřelých rodinných příslušníků, leží v sousedství zábavního parku, hned za mostem přes zmíněnou řeku. Její proud pak popel odnese do Gangy, posvátné řeky hinduistů.

Kostel v německé obci Bärweileru. Zdroj: internet

Celkem čtrnáct občanů obce Bärweileru v Severním Porýní-Falcku zareagovalo na výzvu starosty Hanse Gehma a vyrazilo na místní hřbitov. Stříhali živé ploty a poctivě uklízeli hroby i prostory kolem nich. Úklidová akce byla reprízou předchozí, která se na hřbitově konala v listopadu. Že by zajímavá inspirace pro pár obcí v Čechách, na Moravě či ve Slezsku? Některé naše hřbitovy si o podobnou akci přímo říkají!

Hřbitov v Bratislavě-Ružinově. Zdroj: internet

Od letošního 1. ledna platí na Slovensku nový zákon o pohřebnictví, který zakazuje propagovat a informovat o pohřebních službách ve zdravotnických zařízeních a ústavech poskytujících sociálních a zdravotnickou péči. Jeho cílem je eliminovat problémy vznikající při zacházení s lidskými ostatky ve zdravotnických zařízeních, stejně jako při jejich přepravě a posléze při pohřbech na hřbitovech.

Město Waldenbuch ve spolkovém státě Bádensko-Würtenbersko. Zdroj: internet

Městská rada v německém městě Waldenbuchu rozhodla o tom, že ve spolupráci s tureckým islámským kulturním spolkem Ditib letos vynaloží potřebné peníze na to, aby v areálu místního hřbitova Steinenberg mohla být vyčleněna plocha pro muslimské hroby. Zpočátku jich tu bude pět. Ve Waldenbuchu žije na 400 muslimů a v jejich čele stojí imám Ibrahim Yazar. Ve svém projevu v místní mešitě řekl, že vnímá vůli mladých lidí islámského vyznání mít tu možnost, aby jednou byli pohřbeni ve své skutečné vlasti, kterou je Německo. Prohlásil, že rozhodnutí městské rady považuje za nezbytný krok správným směrem.

Krematorium v Redditchi bude vytápět bazén ve sportovním centru. Zdroj: internet

Zastupitelé ve městě Redditchi ve střední Anglii dali zelenou návrhu na vytápění místního sportovního střediska s bazénem. Pozoruhodné je, že tepelná energie tam bude přicházet z místního krematoria! Přes odpor některých kruhů a části občanů v Redditchi návrh při hlasování zastupitelstva na radnici prošel. Nové sportovní středisko v Redditchi se má otevírat na jaře příštího roku.

Koptští křesťané pod znamením kříže. Zdroj: internet

Dramatické události v Egyptě, při nichž zemřelo již více než tři sta lidí, vyvolávají oprávněné obavy o životy koptů, egyptských křesťanů. „Okolo nás jsou tlupy gangů, chtějí loupit, zabíjet a znásilňovat. Nevím, co mám dělat, a strašně se bojím. Jediné, co mne chrání, je můj kříž a moje víra. Možná mne zanedlouho zabijí, kdo ví...“ napsal jeden z nich prostřednictvím SMS české občance, která dlouhodobě pracuje v Egyptě. To, co se děje křesťanům, v islámském Egyptě patrně zajímá jen málokoho. Ani média, ani přítomné charitativní organizace, které pomáhají muslimům…

Město Friedberg, kde se 27. května loňského roku odehrála tragédie. Zdroj: internet

Zhruba dvě stovky lidí se přišly rozloučit na hřbitov v německém Friedbergu s maličkou Magdalenkou, jejíž mrtvolka byla nalezena loňského 27. května v ulici Niddauferweg. Teprve nyní byly její ostatky uloženy do hrobu k věčnému odpočinku. Soudní pitva děvčátka, které zemřelo násilnou smrtí jako novorozeně, prokázala, že děcko po narození žilo a bylo násilně usmrceno.

Mike Bongiorno, v minulosti mimořádně oblíbený italský televizní moderátor. Zdroj: internet

Jen necelý rok a půl spočívaly tělesné ostatky Mika Bongiorna, v minulosti mimořádně oblíbeného italského televizního moderátora, v hrobce na hřbitově v severoitalské Aroně severně od Milána. Na konci letošního ledna je kdosi zatím neznámý v noci drze ukradl i s rakví. Jak informovala italská tisková agentura ANSA, Michele Bongiorno, syn televizní hvězdy, vyjádřil pocity celé rodiny slovy: "Jsme šokováni a zděšeni. Slova nemohou vyjádřit to, co cítíme!"

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz