B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Z oboru

Ilustrační foto

Profesionální hudebník, který hraje nebo zpívá, není chladným, akademicky dokonalým interpretem, nýbrž je to člověk, který toho hodně ví o lidském smutku, bolesti, zranitelnosti, nostalgii, přítomnosti i touze člověka.

Ilustrační foto - Zdroj_Internet

„Tak zvaná „paměť národa“ se někdy velice rychle vytrácí, zvláště pak při různých převratných událostech ve společnosti, kdy se opěvovaní předci zavrhují a naopak zavrhovaní vynášejí na světlo a předkládají se jako vzory novým generacím. Lidská paměť a vděčnost jsou velice vrtkavé a někdy zasahují až do extrémů, které jsou jen těžko pochopitelné.“ Moudrá slova!

Radovan Lukavský

Jiří Plachý, velký herec, který je dodnes mým velkým učitelem, jednou, když jsme šli ze zkoušky, mi z ničeho nic řekl: „Nešel byste se mnou na chvíli tady ke Štruplům na skleničku červeného?" To pozvání bylo mimořádné, až se mi zatajil dech. Strašně rád bych je byl přijal, ale měl jsem neodkladnou práci. Omluvil jsem se a on velkoryse přikývl: "Tak až někdy jindy." Takové jindy už nikdy nebylo. Druhý den můj profesor a v té době už i kolega tragicky zahynul pádem z okna.
Tak vzpomíná herec Radovan Lukařský v rozvoru nazvaném Vyznání životu.

Ilustrační foto

Od druhého vydání čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL bude nad jeho obsahem vedle šéfredaktora a členů redakce bdít rovněž redakční rada.

Kopání hrobu - kvalifikační zkouška

Smrt nemá dovolenou. Vykopat hrob se proto musí, třebaže je i na takovém venkovském hřbitůvku ve stínu košatých stromů 40 stupňů Celsia. Samozřejmě nad nulou. A co víc, když na celý proces kopání hrobu dohlíží zkušební orgán.

Z ostravského krematoria - Foto API

Osmdesát pět let, to je v životě nás smrtelníků věru úctyhodný věk! A přesně tolik roků už slouží veřejnosti ostravské krematorium. I když to původní stávalo na zcela jiném místě. Už více než čtyři desetiletí využívají občané města i širokého okolí krematorium ve Slezské Ostravě.

Krematorium Pardubice

Už 15. června se v budově projektované architektem Pavlem Janákem sešli pozvaní hosté, aby si slavnostně připomněli, že krematorium se stalo čtvrtou národní kulturní památkou v Pardubickém kraji. Mezi zhruba stovkou přítomných nechyběla řada osobností z oboru pohřebnictví.

ilustrační foto

Čeští hrobníci mají nově svůj vlastní cech.

ilustrační foto

V současném období do smuteční hudby vstoupily skladby a písničky, plně odpovídající této době. Snahou redakce FUNERAL QURTAL bylo sestavit jakousi hitparádu skladeb a písní, jež jsou při smutečních obřadech reprodukovány.

Vzrostlé stromy mají své kořeny rozrostlé hodně doširoka

Také při správě a úpravě hřbitovů zápolíte s přírodou, kdo bude silnější? A daří se vám vítězit?

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz