B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Z oboru

Přínosem novelizovaného zákona je, že vychází vstříc hlavně pozůstalým a dává jim větší právo při výběru pohřební služby k vykonání pohřebního obřadu

Pohřební služby se přetahují o pozůstalé, kteří se musí postarat o pohřeb svého blízkého, a mnohdy se v konkurenčním boji snaží obejít zákon. Slovensko proto od nového roku novelizuje pohřební zákon č.131/2010 Z.z, aby zamezila problémům, které praxe v pohřebnictví přináší. 

"Je mi pořád líp." - August Renoir (1841-1919)

„I ty, Brute?“  Tak zní jeden z nejznámějších epitafů, slova, které naposledy vyřkla něčí ústa. V tomto případě to byla ústa Gaia Julia Caesara, římský vládce, který byl zavražděn v roce 44 před Kristem. A jsou i jiná velmi slavná a mnohdy vtipná poslední slova...

Ilustrační foto

Provozování pohřební služby je koncesovaná živnost, která vyžaduje odborníky. Na tuto situaci před pěti lety zareagovala jedna ze středních škol ve Světlé nad Sázavou.

Bolest patří mezi nejčastější obtíže spojované s nemocí a lze na ní ukázat, o co lepší je komplexní psychosomatický přístup než pohled biomedicínský

Starořecké slovo "psyché" znamená "duše", "soma" je výraz pro "tělo". Mezi tělem a duší existuje stálá, tichá a většinou nevědomá komunikace. Psychosomatika je nauka o tom, jak vztah mezi duší a tělem ovlivňuje naše celkové zdraví a děje se tak víc, než si vůbec uvědomujeme.

Při smutečním projevu nemůže být řečník příliš dynamický, ale mluvit „v jedné tónině“ je znakem amatérismu

Promluvit na veřejnosti a všechny přítomné okamžitě zaujmout a strhnout na svou stranu, to je snem snad každého řečníka. Při smutečním projevu je situace ještě o něco těžší a delikátnější. Přesto se špičkovým řečníkem může stát (skoro) každý.

Každá pátá urna zůstává v Praze nevyzvednutá...

Každý rok zemře v České republice přes 100 tisíc lidí a jejich pozůstalí za poslední záležitosti svého blízkého zaplatí dohromady asi 1,6 miliardy korun. Bohužel v posledních letech roste náš nezájem o to, co se se zemřelými blízkými bude dále dít.

Nepokřtěné děti neměly podle lidové víry v hrobě klid. Jejich duše se měnily v bludičky a po sedm let bloudily světem, dokud je někdo nevysvobodil.

Ještě v nedávné minulosti byla úcta k zemřelému něčím skoro hmatatelným a odpovědnost za jeho přechod do zásvětí ležela plnou vahou na pozůstalých. Čas mezi smrtí a pohřbem byl naplněn množstvím magických-očistných rituálů důležitých pro zemřelého i pozůstalé.    

 Muži, kteří podobné nemoci neradi přiznávají, je často řeší pitím alkoholu

Za posledních 10 let se více než zdvojnásobila spotřeba antidepresiv! Počet depresivních pacientů se zvyšuje na podzim s tím, jak se zkracuje den a slunce ustupuje tmě. Ne vždy však znamená "podzimní deprese" skutečnou depresi.

7. května se konal slavný pohřeb K.H. Máchy, jenž doprovázel desetitisícový dav,

V české historii se mnohdy stalo, že se pohřeb stal zároveň protestem či politickou výzvou. Přinášíme vám podrobnosti okolností pohřbů několika významných Čechů, tak jak je napsaly samy dějiny naší země. 

Podle článku Renaty Šindelářové, otištěného na http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=5236, pro FUNERAL QUARTAL zpracovala -KV-

O pohřebním obřadu Církve československé husitské se dočtete ve FUNERAL QUARTAL č. 3-4/2010

Církev československá husitská je náboženským fenoménem zvláštního druhu. Počátky její existence jsou prastaré i moderní současně, a právě toto napětí charakterizuje specifičnost její tváře. O pohřbech v Církvi československé husitské se dočtete ve FUNERAL QUARTAL č. 3-4/2010.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz