B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Z oboru

Zlatý byzantský solidus z let 856 – 866. Podobnou minci zřejmě přinesli na Moravu Konstantin a Metoděj. Foto poskytl Lukáš Richtera, člen České numismatické společnosti.

Obolem mrtvých rozumíme zvyk vkládat do ruky či úst zemřelého minci. Tento pohřební ritus je dobře znám z archeologických nálezů na téměř celém evropském území a i z řady mimoevropských oblastí. Jeho praktikování je doloženo již od starověku. Ba v některých lokalitách je tento zvyk praktikován doposud. To je úvod velmi zajímavého článku Lukáše Richtery, odborného asistenta na Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT v Brně a člena České numismatické společnosti, který vyjde v tištěné verzi magazínu Funeral Quartal.

Wiehlovo mistrovské dílo - Slavín na Vyšehradském hřbitově. Zdroj: spolek Svatobor

Sto let od úmrtí architekta Antonína Wiehla uplynulo 4. listopadu loňského roku. Tato významná osobnost české architektury bývá po právu nazývána "otcem české novorenesance". Jak uvádí Václav Liška, předseda spolku Svatobor, Wiehl byl mimo jiné i významným stavitelem v oblasti české funerální architektury. Realizoval například stavbu hrobky politika Františka Ladislava Riegra. Pro sochaře Bohuslava Schnircha postavil dům v Praze, aby mu pak zhotovil i „stavbu poslední“ - hrob na Olšanských hřbitovech.

Přírodní charakter lomu zůstává zachován. Zdroj: atelier H3T.

Se zajímavou ideou možného využití stále funkčního lomu v Mariánské skále nedaleko centra Ústí nad Labem přišli mladí architekti z atelieru H3T - Vítek Šimek, Štěpán Řehoř a Matěj Velek. Jde o netradiční projekt kolumbária.

Takových kuřat kdosi pohřbil do jámy v drůbežárně na 1 500. Zdroj: internet

Anonym upozornil severočeské policisty na nelegální „hřbitov“ kuřat, který se měl nacházet v areálu drůbežárny Agrozet Markvartice na Děčínsku. Muži zákona informaci prověřili a výsledkem byl nepříjemný a nevábný nález. Kdosi tu do vyhloubené jámy skutečně pochoval zhruba na 1 500 kusů uhynulých kuřat. Drůbež je v zemi zahrabána už od září loňského roku. Pachatel mimo jiné porušil mimořádná veterinární opatření, která se týkají ptačí chřipky.

Objev našich archeologů v Kyjově možná změní dějiny. Zdroj: internet

Historikové se až do loňského podzimu domnívali, že germánský kmen Langobardů v roce 568 opustil Moravu a odtáhl na sever Itálie. Teď ovšem, zásluhou českých archeologů, budou zřejmě muset dosud platné závěry přinejmenším korigovat. Hroby langobardských válečníků v Kyjově vydávají zajímavá svědectví...

 Kremace je dnes přípustná i pro římskokatolickou církev. Zdroj: internet

Tradici pohřbu žehem u nás zahájilo krematorium v severočeském Liberci roku 1918. Ještě do roku 1926 bylo ovšem nepřípustné, aby byl tímto způsobem pohřben věřící římský katolík.

 Jakpak by se vám líbilo noční rande na tomto hřbitově? Zdroj: internet

Randit se dá ledaskde. Ovšem chorvatský hrobník Mario Kancelar tvrdí, že nejlepším místem, kde se dají balit ženy, je hřbitov.

 Poničený náhrobek na hřbitově v Opavě-Kateřinkách. Zdroj: internet

Trojice obžalovaných – Petr G. (20), Jakub Š. (18) a Jiří P. (20) – byla definitivně potrestána. Nikoli ovšem za vandalismus na hřbitově v opavské městské části Kateřinky, z jehož spáchání jsou podezřelí, nýbrž za křivé obvinění policistů.

Zajímavou kapitolu v historii městské hromadné dopravy v Praze napsala pohřební tramvaj.

Představa, že také Kristus sestoupil do pekla, se stává závaznou až v době mezi 4. a 8. stoletím, kdy je již součástí vyznání víry.

V  mnoha středověkých naučných textech se setkáváme s předpeklím, latinsky nazývaným limbus. Limbus je okraj pekla, méně hrozné vedlejší peklo a to dvojího druhu. V limbu sídlí jednak „otcové“, tj. lidé, kteří žili před sestoupením Krita do pekel, jednak děti, které zemřely nepokřtěny.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz