B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Z oboru

Náhrobky na historických křesťanských i židovských hřbitovech, které se u nás dodnes dochovaly, jsou prakticky výhradně z přírodních kamenů. Kámen, jak známo, vydrží hodně. Nevydrží ale všechno. Je proto nutné mu občas pomoci.

Řečník je ten, kdo pronáší řeč. Ten, na kterého se upírají zraky posluchačů. A posluchači nejen poslouchají, ale i pozorují a vnímají, a to i nonverbální komunikaci řečníka. Všimnou si, jak je oblečený, jak stojí, jak gestikuluje. Řečník tudíž musí zaujmout nejen obsahem své řeči, ale i způsobem  projevu, píše v obsáhlé stati nazvané „KDO – KDE - KOMU - PROČ – JAK… mluví“ odbornice v oblasti rétoriky Mgr. Ivana Pernicová.

Pražský arcibiskup Dominik Duka vyjádřil názor, že již vbrzku budou zcela přirozené pohřby v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, jak zní celý název božího svatostánku na Pražském hradě. Po dobu půlstoletí, v období totality, nemohli být představitelé politického, veřejného a kulturního života v katedrále pohřbíváni. Zatím se tu smuteční obřady konají jen málokdy.

Smrtka s kosou. Zdroj: spravy.pravda.sk

Redakce magazínu Funeral Quartal, konkrétně v číslech 3-4/2010 a 1/2011, čtenáře seznámila s psychologickým pojednáním Petra Bakaláře, které autor nazval „Záhrobní psychohry“. Jeho součástí jsou mimo jiné i hry, testy a úkoly, jež jinak velmi vážné téma lidské smrti a odchodu z pozemského světa činí zábavným a zajímavým.

Spolu s Japonskem a Novým Zélandem patří ČR k zemím s nejvyšším procentem uskutečněných kremací. Zpopelněním se u nás uskuteční osm z deseti pohřbů. Důvody jsou v ČR odlišné od těch, pro které se konají pohřby žehem ve zmíněných ostrovních státech. Zatímco tam chybí prostory pro hřbitovy, u nás se o popularitu kremací zasloužila Společnost přátel žehu, která vznikla před více než sto lety.

Typický český hřbitov – Kutná Hora u chrámu svaté Trojice. Funeral Quartal – Alex Pravda

Jaký je základní charakter kultury pohřbívání v Česku? Existují rozdíly v kultuře pohřbívání a v podobě hřbitovů v rámci Česka? Lze definovat hlavní rozdíly mezi městem a venkovem?
Obsáhlý článek nadepsaný Pohřbívání a hřbitovy – reflexe kultury českého venkova publikovala v Deníku veřejné správy RNDr. Martina Hupková z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Jeho obsah je z hlediska zaměření našeho webu natolik zajímavý, že na tomto místě přinášíme alespoň stručný výtah.

Tu scénu z legendárního filmu Vesničko má středisková zná snad každý. Rudolf Hrušínský nejstarší v ní jako lékař MUDr. Skružný posílá pacienta Jiřího Líra do Pelhřimova prohlédnout si tamější krematorium. Ať ví, do čeho jde. Jenže v Pelhřimově žádné krematorium nenajdete… Co tam však najdete, to je od letošního 1. dubna pamětní deska dokládající fakt, že ve městě na Vysočině smuteční síň skutečně stála. A to celý týden, v srpnu loňského roku.

Krematorium na nymburském hřbitově v Lipové ulici. Zdroj: internet

Rada města Nymburka rozhodla na svém zasedání dne 2. 3. 2011 o uzavření smlouvy na opravu kremační pece instalované v krematoriu Nymburk. Opravu zajistí společnost Teplotechna PKI Brno spol. s.r.o., která je dodavatelem tohoto zařízení a také provádí jeho pravidelnou servisní údržbu a následné opravy. Média o tom informovala tisková mluvčí nymburského městského úřadu Markéta Tomčíková.

Maturantka Iveta Bílková před zkušební komisí. Zdroj: denik.cz

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou na Vysočině je jednou z největších středních uměleckých škol v České republice. Jak už Funeral Quartal informoval, akademie nabízí několik stupňů vzdělání, zaměřených především na sochařství, keramiku, sklo, kov, dřevo, průmyslový  a bytový design, restaurování a konzervování kamene, skla a keramiky. Kromě zmíněných oborů  právě zde vyučují jediný obor v celé ČR – Podnikání s odbornou specializací provozování pohřební služby. Je koncipován především pro již stávající provozovatele pohřebních služeb. Mohou ho studovat i ti, kteří zatím praxi nemají a chtěli by se o tuto práci ucházet. Se zajímavým pohledem na právě probíhající maturitní zkoušky přišel nyní aktuálně server denik.cz.

Pietní akt na olšanském Čestném pohřebišti. Foto: SPH

Májové dny roku 1945 přinesly před šedesáti šesti lety konec nejhrůznějšího konfliktu v dosavadních dějinách lidstva – II. světové války. Také na našem území umíraly za svobodu naší vlasti a za porážku hitlerovského nacismu tisíce lidí, českých i slovenských vlastenců, stejně jako zahraničních vojáků. Na pražském Čestném pohřebišti na Olšanských hřbitovech se v předvečer našeho státního svátku – 7. května – uskutečnil pietní akt k uctění památky padlých bojovníků proti fašismu.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz