B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Z oboru

S přibývajícím počtem cizinců, kteří se usazují a žijí v naší zemi, zvolna přibývá i jejich pohřbů. Poměrně silná je vietnamská komunita, do ČR přichází stále více Číňanů, žije a pracuje tu i mnoho občanů někdejšího SSSR. Jak je to vlastně s řečníky na jejich pohřbech? Kdo a jak je zajišťuje?

V listopadu 2011 oslaví Pohřební ústav hlavního města Prahy 100 let od svého založení. Dne 6. listopadu 1911 udělilo Ministerstvo obchodu koncesní listinu obci pražské. Od tohoto data poskytuje Pohřební ústav občanům své služby.

Pomníky utonulých dětí na hřbitově v Rakvicích

Vinařská obec Rakvice se do historie naší země zapsala bohužel i tragédií školního výletu, k níž došlo 26. května 1936. Na výlet na Pálavu tehdy odjelo na osmi koňských povozech 106 dětí. Při třetím převozu spřežení s vozem a dětmi na převoznickém prámu přes rozvodněnou řeku Dyji u nedalekých Nových Mlýnů utonulo 31 dětí ve věku 10 – 11 let a kočí s koňmi.

Každý zemřelý muslim by měl být co nejdříve pohřben. Pokud to okolnosti dovolují, pohřeb se koná ještě tentýž den, nebo druhý den po smrti. Se zemřelým je nutné zacházet ohleduplně a se vší pietou. Pokud je k dispozici voda, musí proběhnout omývání zemřelého, které provádějí nejlépe dva až tři lidé.

Pomalu, ale jistě se v ČR rozvíjí obor balzamace a konzervace lidských pozůstatků zemřelých (LPZ). Blížíme se 100 procentům pitvaných LPZ. Pochopitelně převládají pitvy provedené u zemřelých v nemocnicích na ústavech či odděleních patologie nemocnic, pitvy LPZ provedené na ústavech či odděleních soudního lékařství v případech, kdy osoby zemřely mimo zdravotnická zařízení a v některých případech přesně stanovených vyhláškou č. 19/1988 Sb., a pitvy nařízené orgány činnými v trestním řízení podle § 115 tr. řádu.

Ministr pro místní rozvoj ČR Ing. Kamil Jankovský převzal záštitu nad mezinárodním veletrhem pohřebnictví VENIA - MEMENTO 2011. Ten se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu v Brně. Akce patří k ojedinělým projektům a za dobu své existence se zařadila mezi významné evropské veletrhy tohoto oboru. Pro vystavovatele se VENIA stále více stává důležitým místem pro uzavírání kontraktů.

Tištěná verze magazínu Funeral Quartal, konkrétně v číslech 3-4/2010, 1 a 2/2011, své čtenáře seznámila s psychologickým pojednáním Petra Bakaláře, které autor nazval „Záhrobní psychohry“. Jeho součástí jsou mimo jiné i hry, testy a úkoly, které jinak velmi vážné téma lidské smrti a odchodu z pozemského světa činí zábavným a zajímavým.

Renáta Benešová, majitelka pohřební služby v Mladé Boleslavi a regionální zmocněnkyně Sdružení pohřebnictví v ČR pro střední Čechy, byla v květnu jmenována první znalkyní v oboru Služby se specializací Pohřebnictví.

Se zajímavou kauzou, kterou za dozoru státního zástupce řešily orgány Policie ČR, seznamují prostřednictvím svého článku čtenáře tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal Mgr. Jaroslav Šejvl a David Stejskal z Cechu hrobnického. Šlo o událost z letošního dubna. Při běžné kontrole veřejného pohřebiště hrobník zjistil, že byla otevřena hrobka. To kdosi ledabyle a ne zcela zakryl plastovými deskami. Kolem hrobového místa byly v uličkách uloženy kamenné desky, sejmuté právě z této hrobky. Na jejím dně spočíval látkový, nedostatečně zabalený pytel s lidskými ostatky, poházený zbytky zdiva, malty a cihel.

Dne 30. dubna 2008 začal platit standard dílčí kvalifikace hrobník (kód: 69-005-E). Od té doby zkoušku absolvovalo celkem 35 zájemců o toto nevšední, ale významné povolání; většina zkoušených absolvovala dílčí kvalifikaci u akreditované osoby – Davida Stejskala. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 24. března 2011. O zkoušku požádali tři hrobníci ze Slovenska, účast přislíbila i média – zpravodajský kanál ČT 24 a Český rozhlas. Jeden z hrobníků sice pochází ze Slovenska, ale nyní trvale žije v Ontariu v Kanadě. Využil svého pobytu v Bratislavě a přijel složit zkoušku.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz