B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Státní správa

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na základě podnětu Sdružení pohřebnictví v ČR posuzuje v těchto měsících přiměřenost cenové regulace Ministerstva financí (MF) v užším slova smyslu, tedy zda výměr tohoto ústředního úřadu č. 01/2010 pro provozovatele veřejných pohřebišť není příliš razantní, a zda by nebylo možné dosáhnout požadovaného efektu mírnějšími prostředky. Jednání ve věci regulace cen nájmu hrobového místa a cen za služby spojené s nájmem proběhlo se zástupci odboru cenové politiky MF na odboru regionálního rozvoje MMR.

Trvalé zvyšování kvalifikace a ověřování odborné způsobilosti se v současnosti dotýká také „posledních věcí člověka“ a tedy i hrobníků. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo seznam kvalifikovaných hrobníků s jejich působišti ke dni 11. května 2011.

Výřez mapy pohřebišť v ČR. Zdroj: geoportal.gov.cz

Česká informační agentura životního prostředí Cenia vytvořila nový geoportál INSPIRE, ve kterém se nacházejí data Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2006 o všech pohřebištích v ČR. Jak redakci magazínu Funeral Quartal informoval pracovník legislativně právního odboru zmíněného ministerstva a znalec hřbitovů i pohřbívání ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., portál je veřejnosti k dispozici na webové adrese http://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=75F4265C305666C786D1CD3....

Přínosem novelizovaného zákona je, že vychází vstříc hlavně pozůstalým a dává jim větší právo při výběru pohřební služby k vykonání pohřebního obřadu

Pohřební služby se přetahují o pozůstalé, kteří se musí postarat o pohřeb svého blízkého, a mnohdy se v konkurenčním boji snaží obejít zákon. Slovensko proto od nového roku novelizuje pohřební zákon č.131/2010 Z.z, aby zamezila problémům, které praxe v pohřebnictví přináší. 

Ilustrační foto

Vláda ČR se ve svém usnesení č. 8/2008, jehož přílohou je dokument Kvalita života ve stáří, zavázala zpracovat koncepci péče o truchlící a pozůstalé a vytvářet podmínky pro zvýšení kvality jejich života.

Petr Osvald náměstek MMR

Vážení čtenáři,

velmi mě těší, že začíná vycházet časopis, který je zaměřen na poslední věci člověka.

Ministerstvo pro místní rozvoj v březnu 2010 vydalo příručku Pohřeb a jeho organizace - příručka pro pozůstalé.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz