B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Samospráva

Znak Rakvic hovoří výmluvně – žádná rakev, ale rak! Zdroj: Obecní úřad Rakvice

Na náš článek nadepsaný „Záhrobí a posmrtný život se odrážejí i v názvech našich obcí“ reagoval starosta jihomoravských Rakvic Petr Vajbar. Upozornil nás, že tato obec z Břeclavska se na našem webu ocitla ve společnosti názvů Hrob, Hroby, Krchov či Onen Svět omylem, neboť její název se neodvozuje od rakve, ale od raka. Chybný výklad významu názvu se traduje už od roku 1936, kdy na nedaleké Dyji utonulo 106 rakvických školáků a jeden dospělý muž. Za následující upřesnění panu starostovi děkujeme.

Západ slunce mezi stromy Lesního hřbitova. Zdroj: internet

Navštívíte-li Zlín a budete-li mít trochu času na zajímavou vycházku, vydejte se na tamější unikátní Lesní hřbitov, který byl založen přesně před osmi desetiletími. Najdete ho hned vedle proslavených zlínských filmových ateliérů, dostanete se k němu Filmovou ulicí vedoucí k městské části zvané Kudlov. Z centra Zlína vás sem vcelku pohodlně dovede městská autobusová linka číslo 31 za pouhých devět minut.

Havířovský hřbitov - Foto API

Celkem deset hřbitovů najdeme na území Havířova, který je od roku 1990 statutárním městem a kde žije přes 83 tisíce obyvatel. Z toho přesně polovina - pět pohřebišť - patří městu Havířovu.

Padlým hrdinům

Součástí nejznámějších a nejrozsáhlejších pražských hřbitovů jsou také Čestná pohřebiště padlých v první i ve druhé světové válce.

Na břbitov se stále smí

Borovsko leží na konci světa. Tedy – v přeneseném smyslu tohoto slovního spojení. Ve skutečnosti leží na břehu vodní nádrže Švihov, což je oficiální název přehrady na Želivce, která dodává pitnou vodu české metropoli.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz