B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Samospráva

Druhá část odpovědí

V první polovině prosince minulého roku jsme se prostřednictvím elektronické pošty obrátili na obecní a městské úřady s výzvou ke spolupráci při tvorbě budoucích vydání magazínu FUNERAL QUARTAL. První část odpovědí jsme publikovali v předchozím vydání magazínu a rovněž na adrese www.funeralq.cz. Dnes přinášíme druhou část, poskládanou z vašich dopisů.

Občané sázejí stromky v aleji vedoucí k jestřabskému hřbitovu. Zdroj: denik.cz

Celkem šest desítek švestek či třešní vysázeli občané Jestřabí a také Fulneku u cesty vedoucí z obce, která je fulneckou místní částí, ke zdejšímu hřbitovu. Mladé stromky tak doplnily stávající starou, předchozím kácením prořídlou alej. Město Fulnek získalo na obnovu ovocné aleje finance z Nadace Partnerství.

Lesní hřbitov v Písku je chloubou jihočeského města. Zdroj: ms-pisek.cz

Počátkem října loňského roku se na lesním hřbitově v jihočeském Písku sešli studenti lesnických škol, zástupci Lesů města Písku, Městských služeb Písek, Mysliveckého sdružení Háj Písek a pracovníci odboru životního prostředí MÚ Písek. Jejich cílem bylo vyhnat z takřka dvanáctihektarového areálu srnčí zvěř. Ta žije v unikátním prostředí pohřebiště už desítky let. Lidská rojnice se na hřbitově objevila poté, co si zásah proti srnám vymohli prostřednictvím petice někteří písečtí občané. Akce se ovšem minula účinkem. Srnky se totiž vrátily. A jsou snad ještě drzejší než dřív.

Centrální hřbitov ve Znojmě. Zdroj: denik.cz

Zhruba třiadvacet milionů korun by mělo stát plánované rozšíření centrálního hřbitova ve Znojmě a vybudování nového přilehlého parkoviště pro pět desítek osobních vozů. Na opravy smuteční síně je potřeba asi dvanáct milionů Kč. Letos se ale obyvatelé jihomoravského města změn v tomto směru nedočkají. V současné době má radnice připravenou potřebnou dokumentaci a platné stavební povolení. Pokud budou nezbytné prostředky v rozpočtu města pro rok 2012, mohlo by rozšíření hřbitova stát realitou v příštím roce.

Petrovický hřbitov je umístěn v sousedství kostela svatých Petra a Pavla. Zdroj: internet

Petrovice na Drahanské vrchovině jsou první obcí v ČR, která zavedla zajímavou novinku. Každý hrob na místním hřbitově lze najít během okamžiku prostřednictvím internetu. Odpadá tak složité zdlouhavé procházení areálu pohřebiště a hledání. Petrovická radnice „zdigitalizovala“ místní hřbitov, protože často se na ni obraceli různí tazatelé pátrající po konkrétním hrobě. Zájem o digitalizaci svých hrobů projevilo i město Brno.

Kácení lípy – ilustrační foto. Zdroj: internet

Aleje z přestárlých jírovců a lip na varnsdorfském hřbitově jsou hrozbou pro návštěvníky pohřebiště. Padající větve navíc ničí i hrobová zařízení. Teď svítá na lepší časy -  radnice totiž získala dotaci, kterou investuje především do obnovy a úprav zeleně. Jejich součástí se stane i pokácení 280 starých stromů. Na jejich místě bude vysazeno více než 430 nových lip a jírovců.


Slavnostní otevření a vysvěcení nového hřbitova v Bruntále. Zdroj: inforportaly.cz

Provoz nového pohřebiště v Bruntále byl zahájen 1. dubna. Hřbitov byl vybudován za přibližně 30 milionů Kč a jeho provozovatelem jsou Technické služby Bruntál, s. r. o. Od počátku dubna platí nový jízdní řád bruntálské městské hromadné dopravy. Nyní autobus zastavuje i na zastávce v areálu nového pohřebiště. Pohřbívání na stávajícím hřbitově v Ruské ulici skončilo k 31. březnu. Kapacitně už nestačil a nebylo možné ho rozšířit.

Foto: archiv redakce

Ředitelem příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů byl Radou hlavního města Prahy jmenován Ing. Bedřich Bedrlík, který vyhrál výběrové řízení. Dnešního dne se ujal své funkce. „Ing. Bedrlík je zkušeným odborníkem pracujícím v oboru pohřebnictví od roku 1991. Úspěšně působil ve funkci ekonomického náměstka ředitele Pohřebního ústavu hlavního města Prahy. Situace na úseku pražského pohřebnictví včetně současné problematiky je mu velice dobře známa a může se vedení organizace ujmout ihned po svém jmenování,“ okomentoval verdikt výběrové komise radní Petr Dolínek, který je zodpovědný za oblast pohřebnictví v hlavním městě Praze.

Zákon o pohřebnictví ukládá povinnost provozovat veřejné pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu. Tu může poskytovat pouze obec, nebo registrovaná církev. Foto: archiv redakce

Televize Nova informovala 13. ledna tohoto roku o jednom těžce uvěřitelném případu, kterým se zabývali chrudimští policisté: muž zakopal před Vánoci zesnulou na zahradě jejího domu. Stal se přes noc pro nedostatek finančních prostředků „pohřebákem“, „hrobníkem“ i „majitelem hrobu“. Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví přitom ukládá povinnost provozovat veřejné pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu. Zároveň taxativně vymezuje, že tuto službu může poskytovat pouze obec, nebo registrovaná církev. Tedy žádná jiná fyzická nebo právnická osoba není v roli provozovatele veřejného pohřebiště přípustná.

Hřbitov ve Frýdku-Místku. Zdroj: internet

Do konce března probíhá na šesti veřejných pohřebištích ve Frýdku-Místku úprava, kácení a ořez dřevin. Celkové náklady na výše uvedené zásahy činí 228 500 korun a ze svého rozpočtu je uhradí statutární město Frýdek-Místek. Během zimních měsíců uskutečnili pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství pravidelnou kontrolu dřevin, jejímž cílem je zjištění skutečného zdravotního stavu stromů na veřejných pohřebištích. Pokud jsou stromy napadené chorobami jen z části anebo mají jen několik uschlých větví, odbor životního prostředí a zemědělství upřednostňuje odborný ořez. Pokud jsou však dřeviny ve stavu, kdy by například pádem větví nebo celého stromu mohla být ohrožena bezpečnost návštěvníků hřbitova či poškozeno hrobové zařízení, je nutno přistoupit k jejich kácení.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz