B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Legislativa

Na pracích konaných mimo pracovní poměr se lze dohodnout dvěma způsoby. Je možné uzavřít dohodu o provedení práce (dohoda o PP), nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o PČ). Upravuje je třetí část ZP v ustanoveních § 74 až 77 ZP. Dohody o PKMPP jsou považovány za závislou práci, jejich právní význam v druhém ZP bezpochybně vzrostl.

Prezidentka BKB Petra Vitoušová. Foto Funeral Quartal

Pozůstalému po oběti, která zemřela v důsledku násilného trestného činu, náleží peněžitá pomoc ve výši 150 000 Kč. Pokud je pozůstalých více, nesmí poskytnutá peněžitá pomoc přesáhnout trojnásobek pomoci, tedy 450 000 Kč.

Chceme se naučit hrobky obnovovat nebo stavět nové. Potřebujeme kvalifikované pracovníky, kteří hrobky staví na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště. Takový stavitel začíná dialogem s pozůstalými, od výběru hrobového místa až po předání k osazení hrobovým zařízením. Respektuje řád veřejného pohřebiště, pietu místa, zeleň na pohřebišti, práva ostatních vlastníků okolních hrobů, hygienické a bezpečnostní předpisy, všechny zásady pro exhumaci a důstojné nakládání s lidskými ostatky, specifické a místní zvyklosti a požadavky. Stavitel hrobek musí mít základní znalosti následujících kamenických prací při osazování hrobovým zařízením.

Dne 18. května 2011 vláda Petra Nečase schválila návrh nového občanského zákoníku z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Kodex nově upravuje v pohřebnictví tři základní okruhy – pietní ochranu osobnosti a mrtvého lidského těla; kdo má právo na objednání pohřbu a kdo na vydání ostatků včetně uren nalezených mimo hřbitov; v neposlední řadě zavádí registr souhlasu s pitvou a darováním těla pro vědu a výzkum. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k těmto okruhům vyjádřilo v připomínkovém řízení s několika zásadními vylepšeními.

Společné pohřebiště, kde končí ostatky těch, o něž pozůstalí neprojeví zájem. Zdroj: ahaonline.cz

Stále více Čechů, Moravanů a Slezanů nechává pohřeb zesnulých na státu. Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj se před pěti lety nikdo nepostaral o 140 mrtvých. Loni už to ale bylo pětkrát tolik. Zákon totiž žádnou takovou povinnost občanům neukládá. Navíc v ČR přibývá pohřbů bez obřadu. Nejčastěji lidé volí levnější kremaci. Pokud jde o pohřbívání žehem, figuruje naše země v evropském měřítku na prvním místě. Koresponduje to s faktem, že ČR je označována za nejateističtější zemi na starém kontinentu.

Za použití hudby k veřejným účelům se platí Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (OSA)

Možnosti, jakým způsobem se rozloučit se zemřelým, jsou v našich zeměpisných rovinách tradicí víceméně dány. Na rozdíl od toho, paleta hudby, kterou necháváme k poslední cestě zahrát, je prakticky neomezená. Ať již si ale vybereme klasickou či populární hudbu, je naší povinností za ni také zaplatit. Komu ale vlastně?

Přínosem novelizovaného zákona je, že vychází vstříc hlavně pozůstalým a dává jim větší právo při výběru pohřební služby k vykonání pohřebního obřadu

Pohřební služby se přetahují o pozůstalé, kteří se musí postarat o pohřeb svého blízkého, a mnohdy se v konkurenčním boji snaží obejít zákon. Slovensko proto od nového roku novelizuje pohřební zákon č.131/2010 Z.z, aby zamezila problémům, které praxe v pohřebnictví přináší. 

Ilustrační foto

Evropská unie se rozhodla přijmout  Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu EU, do které včlenila principy stanovené primárním právem a judikaturou.

Ilustrační foto

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci hraje důležitou roli i v oboru, jakým je pohřebnictví. Jak je to s hygienou a ochranou zdraví (ochrannými pomůckami) při provádění rozptylu popelu v pohřebnictví, případně, kde k tomuto lze najít potřebné údaje, právní předpis a podobně, rozebíráme v následujících řádcích.

379/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 17. října 2001,

kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz