B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Asociace/Sdružení

Uveřejňujeme šesté a současně poslední pokračování seriálu publikovaného ke 100. výročí založení Společnosti přátel žehu, které připadlo na rok 2009. Věříme, že těm, jež nejsou členy Společnosti, ale i každému zájemci o historii seriál přinesl řadu zajímavých informací a možná pomohl lépe se zorientovat ve svých vlastních myšlenkách, týkajících se posledních věcí člověka.

Hlavním cílem Cechu hrobnického je konsolidovat a zvýšit úroveň hrobníků a správy hřbitovů v České republice. Jedná se čistě o nepolitické sdružení, ve kterém jsou zastoupeni hrobníci, provozovatelé pohřebišť, stavitelé hrobek, správci pohřebišť, pracovníci správy a údržby a další zájemci o tuto problematiku, a to bez ohledu na hlavní předmět podnikání, názory, postoje či náboženské vyznání. Současně spolupracuje na stavbě podzemních hrobek a návrhů kaplových hrobek s ateliérem architektů.

Mezi čtenáři tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal se popularitě těší seriál nazvaný „Společnosti přátel žehu bylo 100 let“. Postupně se věnuje jednotlivým etapám fungování této společnosti. Vzpomínání, které si můžete přečíst ve 2. letošním čísle magazínu, vás zavede do období během druhé světové války a po ní. 

Jedna z aktivit týmu – bohoslužba za oběti tragické události. Foto: archiv PIT

Psychosociální intervenční tým ČR (PIT) je mezioborové dobrovolnické uskupení lidí, kteří se zabývají pomocí orientovanou na komunitu zasaženou neštěstím. Jak už vyplývá z povahy psychosociální krizové pomoci, PIT většinou oslovuje lidi postižené tragickou událostí s vyjádřením solidarity a nabídkou spolupráce. Nejčastěji pak spolupracuje s vedením obcí, zástupci škol, duchovními nebo s představiteli pomáhajících organizací.

Krematorium v Olomouci bylo otevřeno v roce 1932. Foto: archiv redakce

Společnosti přátel žehu si v roce 2009 připomněla již sté výročí svého založení. Velmi zajímavé a přínosné  období zažívala mezi dvěma světovými válkami, kdy se jí díky vzniku demokratické Československé republiky otevřely nové možnosti pro její aktivity. Ty výrazně napomáhaly rozšiřování myšlenky pohřbu žehem mezi širokou veřejností. 

Do LDN přicházejí i pacienti, kteří celodenní péči v lůžkovém zařízení nepotřebují. Ilustrační foto. Zdroj: internet

Volbu, zda chtějí poslední dny svého života strávit na nemocničním lůžku, nebo doma, mezi svými nejbližšími, nabízí těžce nemocným návrh zdravotní reformy ze společné dílny současné vládní koalice. Počítá s možností, že by domácí hospicovou péči zcela hradily zdravotní pojišťovny. Umírající by tak nebyli nuceni rozhodovat se podle vlastní ekonomické situace či finančních možností svých nejbližších.

Pietní místnost v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

„V hospicích doprovázíme těžce nevyléčitelně nemocné a umírající na konci jejich dní. Velká většina pacientů zde zemře. Do hospice přicházejí většinou lidé onkologických diagnóz, které nemoc bezprostředně ohrožuje na životě, medicína vyčerpala veškeré dostupné prostředky vedoucí k vyléčení a není možná domácí péče.“ Autorem těchto řádek je PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a členem Etické komise ministra zdravotnictví vlády ČR.

Včele Spolku pro pohřbívání žehem stál dramatik Národního divadla Jaroslav Kvapil

16. 3. 1909 byl  v Národním domě na Královských Vinohradech valnou hromadou zřízen „Krematorium spolek pro spalování mrtvých“ včele s dramatikem Národního divadla Jaroslavem Kvapilem. V roce 1930 byl spolek přejmenován na „Spolek pro pohřbívání žehem“.

Návštěvníci z řad odborníků i širší veřejnosti nebyli rozhodně letošní nabídkou FS Days zklamáni

V září se ve Veletržním paláci v Praze konal 2. ročník přehlídky nejnovějších trendů protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb s názvem Prague Fire & Security Days. Magazín FUNERAL QUARTAL byl jedním z mediálních partnerů této akce.

Foto_A.Pravda

V minulém vydání jsme čtenářům nabídli informace o možnostech a formách členství ve Společnosti přátel žehu. Tentokrát se podíváme až k samotným kořenům pohřbívání žehem v civilizovaném světě.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz