B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Vážení čtenáři magazínu FUNERAL QUARTAL. Od vydání č. 1/2011 je magazín FUNERAL QUARTAL poskytován přednostně odběratelům, kteří si tuto službu zajistili prostřednictvím zaplacení předplatného.

Uveřejňujeme šesté a současně poslední pokračování seriálu publikovaného ke 100. výročí založení Společnosti přátel žehu, které připadlo na rok 2009. Věříme, že těm, jež nejsou členy Společnosti, ale i každému zájemci o historii seriál přinesl řadu zajímavých informací a možná pomohl lépe se zorientovat ve svých vlastních myšlenkách, týkajících se posledních věcí člověka.

S přibývajícím počtem cizinců, kteří se usazují a žijí v naší zemi, zvolna přibývá i jejich pohřbů. Poměrně silná je vietnamská komunita, do ČR přichází stále více Číňanů, žije a pracuje tu i mnoho občanů někdejšího SSSR. Jak je to vlastně s řečníky na jejich pohřbech? Kdo a jak je zajišťuje?

K pohřbívání zemřelých patří už po staletí neoddělitelně i kamenická práce a umění. Jedno kamenictví, které zajišťuje urnové hroby, jednohroby, dvojhroby i hrobky, navštívil reportér redakce Funeral Quartal na východním okraji Prahy.

Hlavním cílem Cechu hrobnického je konsolidovat a zvýšit úroveň hrobníků a správy hřbitovů v České republice. Jedná se čistě o nepolitické sdružení, ve kterém jsou zastoupeni hrobníci, provozovatelé pohřebišť, stavitelé hrobek, správci pohřebišť, pracovníci správy a údržby a další zájemci o tuto problematiku, a to bez ohledu na hlavní předmět podnikání, názory, postoje či náboženské vyznání. Současně spolupracuje na stavbě podzemních hrobek a návrhů kaplových hrobek s ateliérem architektů.

Lidský hyenismus může být natolik odporný, že by se snad člověk měl hyenám omluvit. Zmíněné šelmy by totiž rozhodně nikdy neudělaly to, co zaznamenali na oddělení patologie v jedné bratislavské nemocnici. Z úst zemřelé osmdesátileté ženy tam zatím neznámý lump doslova vyrval šest zubů.

V listopadu 2011 oslaví Pohřební ústav hlavního města Prahy 100 let od svého založení. Dne 6. listopadu 1911 udělilo Ministerstvo obchodu koncesní listinu obci pražské. Od tohoto data poskytuje Pohřební ústav občanům své služby.

Mimořádnou nepříjemnost museli v srpnu prožít rodinní příslušníci paní Eleonory ze středoslovenské vesnice Borčany u Bánovců nad Bebravou. Jejich maminka, babička a tchyně zemřela v nemocnici v Partizánském. Pozůstalí nechali její tělo okamžitě převézt do Borčan, kde bylo na místním hřbitově uloženo do chladicího boxu.

Vinařská obec Rakvice se do historie naší země zapsala bohužel i tragédií školního výletu, k níž došlo 26. května 1936. Na výlet na Pálavu tehdy odjelo na osmi koňských povozech 106 dětí. Při třetím převozu spřežení s vozem a dětmi na převoznickém prámu přes rozvodněnou řeku Dyji u nedalekých Nových Mlýnů utonulo 31 dětí ve věku 10 – 11 let a kočí s koňmi.

Každý zemřelý muslim by měl být co nejdříve pohřben. Pokud to okolnosti dovolují, pohřeb se koná ještě tentýž den, nebo druhý den po smrti. Se zemřelým je nutné zacházet ohleduplně a se vší pietou. Pokud je k dispozici voda, musí proběhnout omývání zemřelého, které provádějí nejlépe dva až tři lidé.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

Doporučujeme

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz