B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

FUNERAL QUARTAL 2/2010

Magazín FUNERAL QUARTAL vzbudil svým prvním vydáním - usuzujíc podle reakcí čtenářů a počtu došlých objednávek - v oboru pohřebnictví i mimo něj nezvyklý zájem. Potvrdilo se, že si tento obor, podobně jako jej mají jiné obory, takové periodikum zaslouží. Minimálně z toho důvodu, že nabízí platformu pro prezentaci institucím a fi rmám, které se nemalou mírou snaží o jeho povznesení. Svědčí o tom i skutečnost, že obsah tohoto aktuálního vydání jste již s drobným redakčním přispěním nás redaktorů z větší části iniciovali sami. Sluší se proto poděkovat za množství námětů, jež jste redakci předeslali a z nichž nebylo jednoduché zvolit ty nejzajímavější a současně nejaktuálnější. Naštěstí se touto nutnou selekcí začal rýsovat již obsah budoucího dvojčísla, uzavírajícího první rok existence. Dvojčísla proto, aby byla podržena kontinuita čtvrtletní periodicity.

A na co zvláště tentokrát z obsahu upozornit? Výběr je opravdu pestrý, a tak váhám. Dát přednost popisu nadstandardních služeb, nebo se raději probrat doplňkovou nabídkou od tiskovin, přes rétoriku až k méně tradičním fl oristickým formám? Kdo jste nebyl na veletrhu BEFA
2010, možná se s chutí projdete zahraničními stejně jako českými expozicemi. Opětovně se představí již v minulém vydání prezentovaná sdružení, asociace a společnosti. Přesto se i mezi nimi najde jedno sdružení nové, o to více však potřebné. Za třešničku na dortu servírovaném na čtyři tisícovky adres v celé republice sám osobně považuji přiblížení problematiky pohřebnictví z pohledu ČCE nebo fotoseriálek z umírajícího hřbitova.

Ale dost napovídání. Dvaasedmdesát stran povídání a obrázků z oboru je nachystáno. Můžete vybírat.

PřílohaVelikost
FQ_02_2010_web.pdf3.37 MB

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz