B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Články

Pomalu, ale jistě se v ČR rozvíjí obor balzamace a konzervace lidských pozůstatků zemřelých (LPZ). Blížíme se 100 procentům pitvaných LPZ. Pochopitelně převládají pitvy provedené u zemřelých v nemocnicích na ústavech či odděleních patologie nemocnic, pitvy LPZ provedené na ústavech či odděleních soudního lékařství v případech, kdy osoby zemřely mimo zdravotnická zařízení a v některých případech přesně stanovených vyhláškou č. 19/1988 Sb., a pitvy nařízené orgány činnými v trestním řízení podle § 115 tr. řádu.

Návštěva pietního území zvaného Rádž Ghat patří k dobrému mravu, zavítá-li cizinec do indické metropole Dillí. Je to současně i nezapomenutelný duchovní zážitek... Právě tam byly v roce 1948 na hranici ze santalového dřeva zpopelněny ostatky Mohandáse Karamčanda Gándhího. Jednoho z nejvýznamnějších Indů všech dob.

Na pracích konaných mimo pracovní poměr se lze dohodnout dvěma způsoby. Je možné uzavřít dohodu o provedení práce (dohoda o PP), nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o PČ). Upravuje je třetí část ZP v ustanoveních § 74 až 77 ZP. Dohody o PKMPP jsou považovány za závislou práci, jejich právní význam v druhém ZP bezpochybně vzrostl.

Pozůstalému po oběti, která zemřela v důsledku násilného trestného činu, náleží peněžitá pomoc ve výši 150 000 Kč. Pokud je pozůstalých více, nesmí poskytnutá peněžitá pomoc přesáhnout trojnásobek pomoci, tedy 450 000 Kč.

Ministr pro místní rozvoj ČR Ing. Kamil Jankovský převzal záštitu nad mezinárodním veletrhem pohřebnictví VENIA - MEMENTO 2011. Ten se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu v Brně. Akce patří k ojedinělým projektům a za dobu své existence se zařadila mezi významné evropské veletrhy tohoto oboru. Pro vystavovatele se VENIA stále více stává důležitým místem pro uzavírání kontraktů.

Tištěná verze magazínu Funeral Quartal, konkrétně v číslech 3-4/2010, 1 a 2/2011, své čtenáře seznámila s psychologickým pojednáním Petra Bakaláře, které autor nazval „Záhrobní psychohry“. Jeho součástí jsou mimo jiné i hry, testy a úkoly, které jinak velmi vážné téma lidské smrti a odchodu z pozemského světa činí zábavným a zajímavým.

Chceme se naučit hrobky obnovovat nebo stavět nové. Potřebujeme kvalifikované pracovníky, kteří hrobky staví na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště. Takový stavitel začíná dialogem s pozůstalými, od výběru hrobového místa až po předání k osazení hrobovým zařízením. Respektuje řád veřejného pohřebiště, pietu místa, zeleň na pohřebišti, práva ostatních vlastníků okolních hrobů, hygienické a bezpečnostní předpisy, všechny zásady pro exhumaci a důstojné nakládání s lidskými ostatky, specifické a místní zvyklosti a požadavky. Stavitel hrobek musí mít základní znalosti následujících kamenických prací při osazování hrobovým zařízením.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na základě podnětu Sdružení pohřebnictví v ČR posuzuje v těchto měsících přiměřenost cenové regulace Ministerstva financí (MF) v užším slova smyslu, tedy zda výměr tohoto ústředního úřadu č. 01/2010 pro provozovatele veřejných pohřebišť není příliš razantní, a zda by nebylo možné dosáhnout požadovaného efektu mírnějšími prostředky. Jednání ve věci regulace cen nájmu hrobového místa a cen za služby spojené s nájmem proběhlo se zástupci odboru cenové politiky MF na odboru regionálního rozvoje MMR.

Druhá část odpovědí

V první polovině prosince minulého roku jsme se prostřednictvím elektronické pošty obrátili na obecní a městské úřady s výzvou ke spolupráci při tvorbě budoucích vydání magazínu FUNERAL QUARTAL. První část odpovědí jsme publikovali v předchozím vydání magazínu a rovněž na adrese www.funeralq.cz. Dnes přinášíme druhou část, poskládanou z vašich dopisů.

Renáta Benešová, majitelka pohřební služby v Mladé Boleslavi a regionální zmocněnkyně Sdružení pohřebnictví v ČR pro střední Čechy, byla v květnu jmenována první znalkyní v oboru Služby se specializací Pohřebnictví.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz